Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Uskutečněné akce


1, 2, 3, 4, 5
Ke stému výročí kontaktů
Datum: 10.5.2018   Čas: 18:.00
Místo: Praha 1 Na Florenci 3, zasedací místnost časopisu Vesmír
V srpnu 2018 uplyne sto let od navázání prvních kontaktů mezi československou politickou reprezentací a tehdejší vládou Čínské republiky se sídlem v Pekingu. Kontakty zprostředkovalo československé vojsko, které se pohybovalo po Transsibiřské magistrále.Protože východní úsek Transsibiřské železniční magistrály prochází čínským územím, týká se anabáze našich ruských legií nejen Ruska, ale i Číny, na což se v legionářské literatuře většinou zapomíná.
Přednáška se pokusí objasnit některé nejasnosti obsažené v prvních bilaterálních dokumentech, na základě archivních materiálů zmapovat průběh jednání M.R. Štefánika s čínských úřady,popsat činnost prvního československého zastupitelského úřadu v Charbinu a komplikované jednání o první československo-čínské obchodní a přátelské smlouvě.


Cestujeme po Sichuanu
Datum: 12.4.2018   Čas: 18:.00
Místo: Praha 1 Na Florenci 3, zasedací místnost časopisu Vesmír
Vyprávění o historii a současném životě v provincii Sichuan.Promítání z cest po zajímavých lokalitách Sichuanu.


Výroční členská schůze
Datum: 24.3.2018   Čas: 11,00
Místo: Restauraca Smaragdová zahrada, Praha 1 Rytířská 10
Zveme všechny členy společnosti i jejich přátele na výroční členskou schůzi, která se bude konat stejně jako loni v restauraci Smaragdová zahrada (v tržnici mezi ulicí 28. října a Rytířskou.) Na pořadu je zpráva o činnosti společnosti a o jejím finančním hospodaření. Po programu, který nebude dlouhý, neboť schůze není volební, se bude podávat oběd.
Ceny za oběd zůstávají stejné: jedna osoba 200,- Kč. Prosím ohlaste se u kolegy V. Liščáka, abychom věděli, kolik obědů objednat. Adresa je : vliscak@gmail.com nebo mobil: 603 575 724. Můžete se ohlásit i u mne. Předám informaci. Mobil: 605 114 852, zlata.cerna@email.cz


Jak se dělají čung-c
Datum: 15.3.2018   Čas: 18:.00
Místo: Praha 1 Na Florenci 3
Sejdeme se s paní Tchang Jün-ling Ruskovou a Zlatou Černou, abychom si vyprávěli o jednom letním svátku, kdy se interiéry domů zdobí závěsnými skládačkami „čung-c´“ z papíru a barevného hedvábí (bavlnek), a zároveň se je naučíme vyrábět. Závěsky mohou být různě veliké i komplikované, hodí se od ozdob vánočních stromečků až po volnou dekoraci interiérů. Papír i bavlnky budou k dispozici.
Ke stému výročí česko-čínských vztahů
Datum: 13.3.2018   Čas: 16,00
Místo: Restaurace Garden, Praha 11 Valentova 6. Metro Opatov
Přednáška na téma:
Československé legie na Východočínské železnici1918-1921.
Cesta M.R. Štefánika přes Čínu v prosinci 1918 a v lednu 1919
Československý prozatímní konzulát v Charbinu
a další zajímavosti z počátků československo-čínských vztahů podle materiálů uchovaných v pražských archivech


Společenský večer u příležitosti Svátků jara
Datum: 3.3.2018   Čas: 18,00
Místo: Praha 7, tř. Milady Horákové, hotel Belvedere
Tradiční společenské setkání s tancem. Program viz plakátek na přední straně v oddíle Aktuální oznámení


V. Lajfr: Čínské nebe a souhvězdí.
Datum: 15.2.2018   Čas: 18:00
Místo: Praha 1 Na Florenci 3
Přednáška V. Lajfra Čínské nebe a souhvězdí bude doplněna přednáškou Zlaty Černé Hvězdná božstva v čínském náboženství a kulturních představách.
Pozorování nebes hrálo v lidských dějinách od počátku velkou roli. Na čínském nebi jsou jinak viděná souhvězdí, společný s námi je pouze Velký vůz, v Číně chápaný jako Naběračka. Hvězdné nebe bylo velkou inspirací nejen pro poznávání vesmíru a jeho zákonitostí. Ovlivňovalo tvůrce mýtů, božstev i blahopřejných symbolů. Nemluvě o trvalém spojení s básníky všech dob.


Stará a nová hedvábná cesta
Datum: 14.2.2018   Čas: 8,30
Místo: Základní škola Magic Hill, Říčany
Putování dávných karavan po Hedvábné cestě, promítání snímků a vyprávění o nástrahách přírody i životě současných obyvatel oblastí kudy cesta procházela. Beseda se žáky 6. ročníku.


Adventní večer
Datum: 11.12.2017   Čas: 17,00
Místo: Praha 1 Národní třída, budova AV ČR
Tradiční rozloučení se starým rokem.
Program:
Pozdravíme předsedkyni Zlatu Černou s jejím významným jubileem
Program zpestří hudebním vystoupením prof. Riedelbauch a jeho žáci hrou na flétnu a Robin Heřman přednesem pásma veršů slavného čínského básníka z 12, století Su Tung-pchoa.
Kolega Liščák nám přiblíží dvě zajímavé publikace, které vydal v tomto roce.
Během večera si můžete koupit drobné dárky s orientální tématikou a nejnovější knihy o Číně a české překlady čínské literatury.
Občerstvení rovněž tradiční: chléb se sádlem a víno
Těšíme se na vás


Čína pro děti
Datum: 12.11.2017   Čas: 14.00
Místo: Praha 1 - kampa Werichova vila
Hravou formou učíme děti poznávat Čínu.

POZOR ZMĚNA! Začátek akce se posouvá na 13.00 hod.


Divadelní představení souboru VERVA
Datum: 9.11.2017   Čas: 17.30
Místo: Praha 1 Na Florenci 3

Divadelní soubor Verva předvede hru Kuan Chan-čchinga Pavilon nad řekou
Kuan Chan-čching je slavný autor ze 13. století. Členové Společnosti již mohli před několika léty shlédnout předvedení Kuan Chan-čchingovy hry Hodokvas.
Autorský soubor Verva je soubor, v němž společně pracují a vystupují lidé zdraví i zrakově postižení. Verše v dané hře upravila PhDr. Libuše Dvořáková a hudbu složila členka souboru Ivona Mojžíšová. Diváci budou mít jedinečnou příležitost nejen srovnat si obě představení, ale poznat i jiné pojetí čínského divadla .
Hra pojednává o věrné lásce, která překoná všechny nástrahy a zvítězí nad intrikami zlého mandarina.

Předcházet bude krátká přednáška na téma staročínského divadla od teatroložky PhDr. Libuše Zušťákové.

Představení bude v českém jazyce.
Začátek představení v 17.30. Vstupné je dobrovolné.


Cesta tajči (tchaj-ťi).
Datum: 26.10.2017   Čas: 17,30
Místo: Praha 1, Na Florenci 3
Přednáška PhDr. Jaroslava Dostála: Povídání o Číně. Cesta tajči (tchaj-ťi).
Vyprávění o cvičení tajči (tchaj-ťi) v Pekingu a v horách Wu-tang, kde se cvičení tchaj- ťi zrodilo v buddhistickém klášteru.


Výstava "Odraz východu!
Datum: 15.9.2017 - 30.9.2017  Čas: 17:00
Místo: Praha 1, Valdštejnská ul. 14 (vchodem do zahrad)
15. září 2017 v 17:00 bude zahájena výstava ODRAZ VÝCHODU - 20 let v Evropě. Ukázky své tvorby vystavují dva umělci, kteří již mnoho let žijí v Praze, a to Li Xiangxu (Li Siang-sü), krajinář, a Cheng Tao (Čcheng Tchao), kaligraf a malíř žánru květin a ptáků. Oba jsou rovněž spoluzakladateli organizace čínských výtvarných umělců, žijících v ČR, která spolupracuje s naší společností. Předsedou sekce malířů je Li Siang-sü a předsedou sekce kaligrafů je Čcheng Tchao. Výstava bude přístupna do konce září a bude doplněna ukázkami moderních replik tradičního čínského porcelánu z posledních tří staletí dynastie Čching.


Tradiní počítání času v Číně
Datum: 14.9.2017   Čas: 17.30
Místo: Na Florenci 3, Praha 1
Přednáška Zlaty Černé: Tradiční počítání času v Číně a hlavní čtyři svátky.
Seznámíme se s tradičním čínským kalendářem, který se doposud používá ve výtvarném umění a při určování čínských svátků, a stručně se zvířetníkem. Pokud jde o hlavní svátky – Nový rok, svátek Čistoty a jasu, letní Pěti jedovatostí a podzimní Střed Podzimu – ukážeme si i některé zvyky a výtvarné motivy, jež svátky doprovázejí.


Úplněk na Vltavě
Datum: 13.6.2017   Čas: 19:00
Místo: Přístaviště pod Palackého mostem
letošní večerní projížďka Prahou na parníku se uskuteční 13. června 2017 od 19:00 do 22:00. Společnost pronajímající parníky opět výrazně zvýšila cenu projížďky. My však nechceme zvyšovat cenu vstupenek, respektive příspěvek na celkovou cenu pronájmu, rozhodli jsme, že ponecháme původní ceny – nečlenové ČČS – 250 Kč, členové ČČS – 150 Kč, děti od 6 do 18 let – 100 Kč, malé děti do šesti let – zdarma. Kdo bude mít zájem o občerstvení, může si je koupit přímo na parníku podle svého rozhodnutí.
Zájemci o parník se mohou hlásit předem u dr. V. Liščáka (vliscak@gmail.com), vstupenky se budou prodávat u parníku. Lze jít přímo bez předchozího ohlášení, zůstává však riziko, že bude parník plný a na něj nezbude místo.


Na kole z Pekingu do Šanghaje
Datum: 22.5.2017   Čas: 17.30
Místo: Praha1 Na Florenci 3, budova Akademie věd, zasedací sn Ústavu pro jazyk český

22. V. 2017 od 17:30 sinoložka Zornica Kirková nás seznámí se svou
cestou na kole ze Šanghaje do Pekingu. Tuto cestu vykonala v roce 2015
se svou rodinou – manželem a dvěma dcerkami tehdy předškolního věku.
Její vyprávění bude doplněno bohatým fotografickým materiálem.Tradiční čchi-pchao
Datum: 27.4.2017   Čas: 17.30
Místo: Praha1 Na Florenci 3, budova Akademie věd, zasedací síň Ústavu pro jazyk český
27.4. 2017 od 17:30 nás sinoložka Zlata Černá seznámí s tradičním
ženským odíváním v Číně, které se během 20. století vyvinulo v současný
národní oblek – čchi-pchao. Vyprávění bude doplněno promítáním a
především vystoupením členek čínského Klubu čchi-pchao. Členky předvedou
nejrůznější typy současných čchi-pchao.


Beseda oTaiwanu
Datum: 21.3.2017   Čas: 17:30
Místo: Praha I.Na Florenci 3
Sinolog Vladimír Liščák povedebesedu o Tchaj-wanu, kde byl na desetiměsíčním pracovním pobytu. Večer bude doplněn promítáním.


Plenární schůze
Datum: 18.2.2017   Čas: 10,30
Místo: Smaragdová zahrada v Praze 1, Staroměstská tržnice.
Plenárka se koná v restauraci Smaragdová zahrada v pražské Staroměstské tržnici, to znamená na stejném místě jako vloni. Po schůzi, cca ve 12.00 bude následovat oběd.Cena oběda je 200 Kč.
Jako obvykle při této příležitost připomínáme, že při plenárce a u oběda je možno zaplatit členské příspěvky.  Dospělí, pracující platí 300 Kč za rok, studenti a důchodce 150 Kč za rok.
Těšíme se na hojnou účast.

Prosba: zájemci o oběd, přihlašte se, prosím, na adrese vliscak@gmail.com. Abychom měli přehled, kolik obědů máme objednat. Děkujeme.


Společenský večer
Datum: 4.2.2017   Čas: 18,00
Místo: hotel BELVEDERE, ulice Milady Horákové 19, Praha 7.
Program večera bude trvat od 18:00 do 23:00. Vstupné: 250 Kč, studenti, důchodci, členové ČČS: 150 Kč, děti (6–15let): 100 Kč.
Vstupenky radíme objednat si předem, abyste měli zajištěn stůl pro svou společnost. Objednávky jsou na adrese: ivo.gajdos@seznam.cz, nebo u paní dr. Jany Matoušové: matousova@knav.cz, tel. do zaměstnání: 221 403 322
Připravili jsme zajímavý kulturní program a našli novou hudební skupinu k tanci, takže doufám, že budete spokojeni.1, 2, 3, 4, 5
Přihlásit se