Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Soutěž v překladu z čínštiny

Vznik soutěže překladů moderní čínské prózy pro mladé sinology iniciovala v roce 2002 olomoucká pobočka Česko-čínské společnosti. Až na výjimky, kdy do soutěže byl přihlášen nedostatečný počet příspěvků (rok 2006 a 2009), se soutěž koná pravidelně každý rok.
Smyslem soutěže je probudit a podporovat mezi studenty a absolventy čínštiny zájem o překlad, poskytnout prostor k vytváření ucelených prací a možnost je navzájem porovnat. Především pak doufáme, že podnítí mladé překladatele k samostatnému pokračování a vydávání překladů.

 

 


Do soutěže lze přihlásit povídku, esej nebo ucelený úryvek z románu v rozsahu ne menším než 4.000 znaků. Musí se jednat o původní čínský text, který zatím nebyl přeložen ani publikován. Přihlášené práce hodnotí odborná porota, aniž by znala jména soutěžících. Předsedkyní poroty je doc. L. Olivová, členy jsou čeští sinologové, znalci moderní čínské literatury s překladatelskou zkušeností. Porota určí pořadí tří nejlepších překladatelů, kteří obdrží peněžité ceny. Nejlepší překlad je vždy publikován v časopise ČČS Fénix.
Pro účastníky soutěže - překladatele - se na Ústavu Dálného východu UK již několikrát konal seminář, který vedla PhDr. Z. Heřmanová. Z vítězných povídek prvních tří ročníků byla sestavena bilingvní publikace „7x čínská avantgarda“ , kterou v roce 2006 vydala Česko-čínská společnost. Knížka stejně tak jako všechny ročníky soutěže jsou v neposlední řadě zajímavé výběrem děl, odrážejícím literární vkus mladé generace.

 

Také na letošním novoročním setkání v sobotu 7. února 2015 byly vyhlášeny vítězné překlady z překladatelské soutěže z čínštiny do češtiny. Do soutěže se zasílají překlady z moderní čínské prózy: povídky, eseje nebo úryvky z románu. Účastní se jí mladí, začínající překladatelé, kteří často ještě studují. Soutěž je přínosnou akcí, která tyto mladé sinology vyzbrojí hodnotnými zkušenostmi a díky nim přináší na českou čtenářskou scénu zajímavou tvorbu z nové čínské literatury.

V jedenáctém ročníku za rok 2014 se sešlo osm povídek (řazeno dle jména autora nebo autorky):

Bi Feiyu, Kukuřička / 毕飞宇 《玉米》

Huo Da, Kam se vrací duše / 霍达 《魂归何处》

Jie Lingfeng, Sestřina svatební noc / 叶灵凤 《姊嫁之夜》

Ling Shuhua, Večer středu podzimu / 凌淑华《中秋晚》

Liu Xinwu, Třídní učitel / 刘心武 《班主任》

Su Tong, Obří mimino / 苏童《巨婴》

Yu Hua, Minulost a trest / 余华 《往事与刑罚》

Zhang Xiguo, Děti budoucnosti / 张系国 《望子成龙》

 

Jako vždy je zajímavé sledovat, jaká díla si mladí překladatelé vyberou. Většinou jde o soudobé autory, nechybějí jména Yu Hua a Su Tong. Méně často se objevuje starší tvorba, kterou zde zastoupil Třídní učitel z roku 1977, nebo taiwanská literatura (Děti budoucnosti). Že tentokrát překlady měly celkově vzato poměrně vysokou úroveň, se zhodly všechny členky pětičlenné poroty. Nakonec byla z osmi překladů jako nejlepší vyhodnocena povídka Kam se vrací duše, kterou přeložila studentka sinologie na Karlově univerzitě Hana Bašová; druhé místo obsadil absolvent sinologie na Palackého univerzitě Michal Sikora za překlad Dětí budoucnosti; třetí místo získala studentka z téže univerzity Gabriela Krajíčková za překlad povídky Třídní učitel. Laureáti převzali ceny v hodnotě pěti, tří a dvou tisíc korun. Oceněné překlady budou v dohledném čase publikovány na stránkách časopisu Fénix.

Upřímně blahopřejeme vítězům a děkujeme ostatním pěti soutěžícím.

 

 

 

 

 

 

Přihlásit se