Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Připravované akce


1
Výroční členská schůze
Datum: 24.3.2018   Čas: 11,00
Místo: Restauraca Smaragdová zahrada, Praha 1 Rytířská 10
Zveme všechny členy společnosti i jejich přátele na výroční členskou schůzi, která se bude konat stejně jako loni v restauraci Smaragdová zahrada (v tržnici mezi ulicí 28. října a Rytířskou.) Na pořadu je zpráva o činnosti společnosti a o jejím finančním hospodaření. Po programu, který nebude dlouhý, neboť schůze není volební, se bude podávat oběd.
Ceny za oběd zůstávají stejné: jedna osoba 200,- Kč. Prosím ohlaste se u kolegy V. Liščáka, abychom věděli, kolik obědů objednat. Adresa je : vliscak@gmail.com nebo mobil: 603 575 724. Můžete se ohlásit i u mne. Předám informaci. Mobil: 605 114 852, zlata.cerna@email.cz


Cestujeme po Sichuanu
Datum: 12.4.2018   Čas: 18:.00
Místo: Praha 1 Na Florenci 3, zasedací místnost časopisu Vesmír
Vyprávění o historii a současném životě v provincii Sichuan.Promítání z cest po zajímavých lokalitách Sichuanu.


Ke stému výročí kontaktů
Datum: 10.5.2018   Čas: 18:.00
Místo: Praha 1 Na Florenci 3, zasedací místnost časopisu Vesmír
V srpnu 2018 uplyne sto let od navázání prvních kontaktů mezi československou politickou reprezentací a tehdejší vládou Čínské republiky se sídlem v Pekingu. Kontakty zprostředkovalo československé vojsko, které se pohybovalo po Transsibiřské magistrále.Protože východní úsek Transsibiřské železniční magistrály prochází čínským územím, týká se anabáze našich ruských legií nejen Ruska, ale i Číny, na což se v legionářské literatuře většinou zapomíná.
Přednáška se pokusí objasnit některé nejasnosti obsažené v prvních bilaterálních dokumentech, na základě archivních materiálů zmapovat průběh jednání M.R. Štefánika s čínských úřady,popsat činnost prvního československého zastupitelského úřadu v Charbinu a komplikované jednání o první československo-čínské obchodní a přátelské smlouvě.


1
Přihlásit se