Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Osobní zprávy

  • Dne 5.9. 2016 uspořádalo velvyslanectví ČLR v Praze pracovní setkání s českými sinology, kterého se kromě velvyslankyně Ma Keqing, politického rady Chen Jianjuna, kulturního rady Gao Hua a dalších pracovníků velvyslanectví zúčastnila i náměstkyně ministra kultury ČR paní Kalistová, zástupce Konfuciova institutu při Palackého univerzitě v Olomouci a další hosté. Pozvaní byli i členové předsednictva Česko-čínské společnosti. Sešli jsme se abychom společně poblahopřáli Zuzaně Li k obdržení prestižní ceny za překlady moderní čínské literatury do češtiny.

    Cenu Za mimořádný přínos čínské knižní kultuře uděluje čínská vláda od roku 2004 každoročně těm, kdož se podílejí na vydávání čínské literární produkce v zahraničí. Letošní ceny slavnostně předal devatenácti laureátům místopředseda Státní rady ČLR Liu Yandong dne 23.8. 2016 ve velkém sále Paláce Všečínského shromáždění lidových zástupců v Pekingu. V rámci ceny Za mimořádný přínos čínské knižní kultuře je udělována i cena úspěšným mladým překladatelům. A právě toto ocenění obdržela vedle čtyř dalších překladatelů z celého světa právě Zuzana Li za překlady děl moderních čínských autorů do češtiny a za aktivitu při založení edice XIN, která je speciálně zaměřená na vydávání překladů moderní čínské literatury do češtiny. Blahopřejeme. Ceny byly uděleny v předvečer zahájení 23.ročníku Mezinárodního knižního veletrhu. Čestnými hosty veletrhu byly v tomto roce zástupci šestnácti středo a východoevropských zemí, mezi nimi i České republiky.

Se smutkem v duši sdělujeme, že dne 20. října 2012 nás navždy opustila paní profesorka Milena Doleželová-Velingerová. Narodila se 8. února 1932, absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1968 – 1996 byla profesorkou v oddělení východoasijských studií Univerzity v Torontu. Věnovala se klasickému i modernímu čínskému písemnictví. Čest její památce!

 


7. října 2012 oslavila předsedkyně Česko-čínské společnosti PhDr. Zlata Černá své osmdesátiny. Stručné ohlédnutí za jejím dílem napsala do Fénixu 1-2/2012 její žákyně doc. Olga Lomová. Přejeme naší předsedkyni hodně zdraví a sil k uskutečnění jejích plánů i při vedení společnosti.


Dne 20. září 2012 kolega Mgr. Jakub Hrubý (Orientální ústav AV ČR) obhájil disertační práci (Ph. D.) na téma „Systém titulární šlechty dynastie Západní Jin (265-316)“.


Ve věku 87 let zemřel v úterý 7. srpna 2012 v Praze orientalista, indolog a překladatel Dušan Zbavitel. Oznámila to jeho dcera Gita Zbavitelová. Zbavitel přeložil přes 60 knih a byl autorem jedné z prvních učebnic sanskrtu.


S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 3. dubna 2012 zemřela dlouholetá aktivní členka Česko-čínské společnosti promovaná filoložka paní Věra Sýkorová. Poslední rozloučení se konalo v pátek 6. dubna v 11 hodin v pravoslavném kostele na Olšanech. Čest její památce.


S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. ledna 2012 zemřel v pražské nemocnici na Karlově náměstí ve věku nedožitých 85 let sinolog, historik umění, překladatel a publicista Josef Hejzlar. Poslední chvíle s ním na pokoji trávila jeho manželka Taj-ťün, s níž napsal a vydal knihu Na řece, která loni získala Literární cenu Knižního klubu. Čest jeho památce.


Taj-ťűn Hejzlarová (1932), filoložka, překladatelka a malířka a PhDr. Josef Hejzlar (1927), sinolog a historik umění, manželé a oba členové Česko-čínské společnosti obdrželi v srpnu 2011 literární cenu nakladatelství Knižní klub za rukopis knihy Na Řece. Do 16. Ročníku soutěže byl letos přihlášen rekordní počet 244 prací. Kniha je výjimečnou, magickou a částečně též autobiografickou kronikou u nás málo známých historických událostí japonské okupace Číny ve 30. a 40. letech.
O literárních cenách nakladatelství Knižní klub viz http://www.lckk.cz
Blahopřejeme.


25. července 2011 zesnula po dlouhé a těžké nemoci ve věku 82 let sinoložka, paní Daniela Šejnohová, která patřila k nejstarší generaci žáků profesora J. Průška, několik let studovala v ČLR, po svém návratu pracovala v Orientálním ústavu a určitou dobu přednášela čínský jazyk na Institutu orientálních jazyků v Hamburgu. Po mnohá léta se účastnila práce na přípravě a vydání jedinečného díla OÚ - mnohadílného Česko čínského slovníku a jako spoluautorka obdržela v roce 1991 Cenu ČSAV. Po ukončení práce na slovníku se věnovala praktickému užití svých hlubokých znalostí čínského jazyka. Dlouhá léta byla oficiální tlumočnicí našeho velvyslanectví v Pekingu. Nikdy nepřerušila živé styky se svými kolegy – sinology nejen českými. Její dokonalá čínština byla proslulá i mezi Číňany. Říkávali, že kdyby osobně nebo v televizi neviděli Danu Šejnohovou, nevěřili by, že to mluví cizinec.


19. dubna 2011 zemřel ve věku 91 roků sinolog, fonetik prof. Oldřich Švarný (narodil se 1.5.1920), nepostradatelná postava české sinologické scény. Z jeho bohatého celoživotního díla je třeba jmenovat alespoň Učební slovník jazyka čínského, který v letech 1998-2000 vydala Univerzita Palackého v Olomouci. Čest jeho památce.


Doc. Lucie OLIVOVÁ, M.A., Ph.D. obhájila 2. 2. 2011 před komisí orientalistiky Akademie věd ČR disertaci Lifestyle & Entertainment in Yangzhou a soubor relevantních studií (monografii vydal Nordic Institute of Asian Studies, 2009) a získala vědecký titul "doktor filologických věd" (DSc). Oponenty byli prof. Zdeňka Švarcová a prof. Oldřich Král, oba z University Karlovy v Praze, a emeritní profesor Patrick Hanan z Harvard University v Cambridge (Mass). V tajném hlasování komise rozhodla o udělení titulu hlasy všech přítomných.


Doc. PhDr. Jaromír VOCHALA, DrSc obhájil svoji doktorskou práci Konfucius v zrcadle Sebraných výroků (vydala Academia, Praha 2009). Obhajoba se konala dne 18. února 2011 v rámci řízení k udělení vědeckého titulu "doktor věd" před Komisí orientalistiky při Grémiu pro udělování titulů DSc. Vědecké rady Akademie věd ČR v Praze.
Oponenty předložené doktorské práce byli Prof. PhDr. František Čermák, DrSc, ředitel ústavu Českého národního korpusu FF UK, prof. Jozef Marián Gálik, DrSc. vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu Slovenské AV, Prof. Dr. sc. Klaus Kaden, dlouhodobě působící na Humboldtově univerzitě, Berlín, a prof. Dr hab. Zbigniew Slupski Zaklad Sinologii, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. V tajném hlasování komise všemi dvanácti hlasy rozhodla o udělení titulu; nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.


Oldřich KRÁL získal v roce 2010 Státní cenu „za celoživotní překladatelské dílo“. Cenu každoročně uděluje Ministerstvo kultury ČR, v tomto roce již po šestnácté. Laureát přeložil úctyhodné množství významných děl čínské literatury a filosofie.


Členka předsednictva ČČS Lucie OLIVOVÁ získala v soutěži o Nejkrásnější české knihy roku 2007, pořádané Památníkem národního písemnictví a Ministerstvem kultury ČR, 3. cenu v kategorii Krásná literatura za text knihy Čínské pohádky (Nakladatelství Vltavín, Praha). Výtvarné provedení knihy, které vytvořil Jan Chaloupek, získalo ve stejné soutěži Cenu SČUG Hollar.


Čestný předseda ČČS Augustin PALÁT získal v lednu 2007 čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci. Čestný doktorát uděluje univerzitní Vědecká rada významným osobnostem za rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů. Laureát zakládal v roce 1947 sinologii na Univerzitě Palackého, odkud byla později převedena do Prahy.


Přihlásit se