Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Knihy o Číně a čínštině

Jaroslav Slovák, Čínu jsem miloval a maloval. Text a výběr ilustrací L. Olivová. Vydala Judr. J. Dolečková, Praha 2018. ISBN 978 80 270 2941 9

Jaroslav Slovák studoval v letech 1955-58 na Ústřední akademii výtvarných umění v Pekingu. V této výpravné publikaci je reprodukováno přes dvě stě jeho prací, převážně kreseb z dob studií, na kterých zachytil úchvatnou čínskou krajinu a další náměty. Kniha je nejenom důkazem jeho talentu a kreslířského mistrovství, ale také svědkem toho, jak Čína vypadala před 60 lety. Česky a čínsky psanou publikaci o 380 stranách vydala umělcovala dcera ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář, o typografii se zasloužil profesor Z. Ziegler. Doporučená cena 2500 Kč.

 

 

 

Wei Xiaoping: Ekonomická a politická transformace Číny

Kniha se věnuje výrazné transformaci, která v oblasti ekonomiky a částečně také v oblasti politiky probíhala v Číně v posledních desetiletích a která významně ovlivnila jak čínské prostředí, tak i globální ekonomiku.

 

 

 

Filip Suchomel: 300 drahocenností

Sběratelství čínského, ale i japonského porcelánu se v Evropě rozšířilo v novověku jako příznak emancipace místní aristokratické společnosti a důsledek její fascinace vzdálenými kraji a exotikou. Na konci 17. a na počátku 18. století tak pozvolna vznikaly rozsáhlé sbírky zdobící ve speciálních aranžmá evropská šlechtická sídla. Dochované archivní dokumenty potvrzují, že i na českém území byly tou dobou vytvořeny první soubory tohoto typu, které přitom na řadě zámeckých objektů nalézáme v původní podobě dodnes. Mezi nejvýznamnější z nich patří porcelán z majetku rodiny Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských. V letech 2010—2012 proběhl díky podpoře GAČR jejich průzkum a odborné zpracování, v jehož rámci byly vybrány a zdokumentovány nejvýznamnější čínské porcelánové artefakty — právě ty jsou nyní soustředěny do knihy 300 drahocenností.

 

Viselec Aj Wej-wej a jeho uvěznění

V originále „Hanging Man: The Arrest of Ai Weiwei“ Kolik Číňanů znáte jménem? Dva? Tři? Aj Wej-wej bude s velkou pravděpodobností jedním z nich. V říjnu 2010 vystavil v londýnské galerii Tate Modern instalaci nazvanou Slunečnicová semínka. V dubnu 2011 byl uvězněn a déle než dva měsíce strávil v nelidských podmínkách. Nejslavnější žijící čínský umělec a aktivista je osobností s mimořádným univerzálním talentem, odvahou a lidskou integritou. Je schopen navrhnout dům, natočit film, psát si každý den internetový blog, rozbít vázu z dynastie Chan s nevyčíslitelnou historickou hodnotou či pomáhat obětem zemětřesení. Od začátku své umělecké dráhy otevřeně vystupuje proti nejmocnějšímu totalitnímu režimu současnosti.

 

 

Pavlína Brzáková: HLAS A DECH čínské zpěvačky Feng-yűn Song

Známá čínská zpěvačka odhaluje ve svém autorizovaném vyprávění o tajemství čínské kultury a pomocí prostředků, jako jsou hlas a dech, objevuje metody a techniky umění energie čchi, nezbytné pro kultivaci lidského těla a ducha. 184 str.
Nakladatelství EMINENT Praha, 2013, ISBN 978-8O-7281-457-2
ISBN 978-80-259-0146-5

 

 

Jindřich Marek: PADÁKY NAD TIBETEM
Tajné operace CIA 1957-1974

Kniha plodného autora literatury faktu, který často píše o osudech čs. vojáků v obou světových válkách, se tentokrát zabývá problematikou Tibetu v 50. – 70. letech minulého století, aktivitami amerických zpravodajských služeb a protičínskou rezistencí. Obsahuje na 50 unikátních fotografií a řadu příloh. 184 str.
Nakladatelství Svět křídel, 2012, ISBN 978-80-87567-04-3

 

 

Petr Klučina: ZBROJ A ZBRANĚ
Čína (16. stol.př. n. l. – 19. stol.)

Výpravná publikace (360 stran a více než 800 ilustrací, map a schémat), jejíž autor, který je specialistou na středověké vojenství, není však sinologem, se soustředil na zbraně používané příslušníky armád a stranou ponechal celou škálu zbraní určených pro individuální boj tak, jak jej provozovaly např. tradiční školy bojových umění. Recenze viz MFD 25.7.2009.
Nakladatelství PASEKA, 2009, ISBN 978-80-7185-800-3

 

 

Elisbeth Rochat de la Valleé: ESENCE ŽENSTVÍ
(Zdraví a plodnost v klasických čínských textech)

V této knize se autorka podrobně zabývá fyziologickou přirozeností ženy a čerpá přitom z řady známých i méně známých čínských textů. Autorka začíná rovnováhou krve a čchi a pokračuje zkoumáním podstaty pao-luo (ochranný obal a děloha) a různých rolí orgánů cang-fu a zvláštních meridiánů při vytváření a udržování ženskosti a plodnosti. V knize je podrobně rozebírána první kapitola knihy Su-wen, kde jsou popsány sedmileté cykly dívky a ženy, zahájení menstruace, dosažení plné plodnosti a potom přechodu do období menopauzy. Následují části knihy zabývající se neplodností, menopauzou a různými menstruačními problémy. I když tato kniha vysvětluje teorii velmi podrobně, je také mimořádně praktická a může se stát skvělým pomocníkem rovněž v klinické praxi. Překlad z angličtiny. 124 stran.
Nakladatelství Pragma, 2012, ISBN 978-80-7349-312-7

 

 

OD CHARTY 77 K CHARTĚ 08 (Liou Siao-po, život v pravdě)

Sborník obsahující text čínské Charty 08, pět studií k osobě Liou Siao-poa, jejichž autory jsou Jean-Philipe Beja, Perry Link, V. Havel, Dana Němcová, Václav Malý a Tienchi Martin-Liao a dále dva články (Jean-Phillipe Beja, Martin Hála) k nejnovějším dějinám a stavu demokracie v Číně. 100 str. Stejnou knihu s textem anglickým a českým vydal týž nakladatel s titulem From Charter 77 to Charter 08. Má kód ISBN 80-86811-9-0.
V nakladatelství Olga Krylová vyšlo pravděpodobně 2011 jako 4. Svazek Knihovničky Českého centra Mezinárodního PENklubu. ISBN 80-86811-97-2

 

 

Filip Suchomel, Marcela Suchomelová, Hana Dvořáková:
... A Z MLHY ZJEVILY SE ÚTESY ČÍNSKÉ - OBRAZ ČÍNY V PRVNÍCH FOTOGRAFIÍCH

Kniha přibližuje českému čtenáři téma zobrazování Číny, jejích obyvatel a reálií v 19. století na fotografiích, ale i ilustracích v dobových periodikách a knižních pojednáních. Součástí publikace je i ucelený, detailními popisy opatřený katalog 125 fotografií, ze sbírek moravských rodáků Erwina Dubského a Heinricha Wawry, kteří v 60. a 70. letech 19. století Čínu navštívili a v tamních fotografických studiích získali významné soubory dobové čínské albuminové fotografie od evropských i čínských tvůrců. Kniha byla nominována na cenu Magnesia litera 2012. 296 stran, vychází též v angličtině.
Vydal ARBOR VITAE a VŠ UMPRUM Praha, 2011, ISBN 978-80-87164-47-1

 

 

Vít Vojta: ČÍNSKÝ SVĚT.
Autorem je sinolog a právník, pracuje v Praze a v Šanghaji, zabývá se obchodním, právním a ekonomickým poradenstvím. V knize nabízí osobitý pohled na kořeny čínské civilizace, srovnává je s naší kulturou a zprostředkovává vlastní zkušenosti ze současné Číny. Z neotřelých úhlů se dívá na moderní Čínu, provádí čtenáře čínským prostředím a pomáhá mu pochopit čínský svět a zorientovat se v jeho každodenních nástrahách. 200 stran. Zajímavou ukázku z knihy najdete zde a recenzi pak zde.
Nakladatelství Pixl-e, Praha, 2011

 

 

 

Helmut Schmidt, Frank Sieren: ČÍNA, NÁŠ SOUSED
Soudobá Čína je v knize představena prostřednictvím rozhovoru, který vedl jeden ze špičkových německých odborníků na moderní Čínu, novinář Frank Sieren, s bývalým německým spolkovým kancléřem Helmutem Schmidtem, který navštívil Čínu poprvé v roce 1975 jako představitel SRN a od té doby tam cestoval pravidelně. Čína, její bohatá kultura, pestrá minulost i rozporuplná přítomnost ho fascinovala. Jeho prostřednictvím bezprostředně spatříme také přední čínské politiky s nimiž jednal, včetně Mao Ce-tunga, Teng Siao-pchinga a Ťiang Ce-mina. H. Schmidt objasňuje čínské zahraničněpolitické zájmy i vnitřní problémy tohoto obřího státu, chce pochopit zásadní proměnu, kterou Čína v nedávné minulosti prodělala a na závěr přidává i doporučení, určené především Evropanům: snažme se tuto zemi lépe poznat a porozumět jí. 300 str.
Nakldatelství Doplněk, Brno 2011, ISBN 978-80-7239-256-8

 

 

Anna Votická: ZACHRÁNĚNA V ŠANGHAJSKÉM GHETTU
Unikátní vzpomínky autorky, které se podařilo uprchnout před nacismem a která našla záchranu v Japonci spravovaném ghettu v Šanghaji, kde pak ve zcela výjimečném až absurdním prostředí, pod ochranou japonských okupantů, přežila válku. V roce 1945 se vrátila do Československa, brzy se vydala do druhého, již trvalého exilu do Kanady, kde žije dodnes. Text je doplněn řadou dokumentů, dobovými fotografiemi a doslovem mapujícím historii šanghajského ghetta, jeho roli a specifika, která jeho existenci umožnila, 112 stran.
Nakladatelství P3K, Praha 2010, ISBN 978-80-87186-04-6

 

 

Josef Kolmaš: MALÁ ENCYKLOPEDIE TIBETSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ A MYTOLOGIE
Autor, jeden z největších světových znalců Tibetu a jeho civilizace, přináší po úvodní stati abecedně členěný výklad rozličných aspektů náboženských systémů: vedle specifické formy buddhismu známé také jako lamaismus s jeho sektami či odnožemi (Červené, Žluté čepice) je to i domácí synkretické náboženství bönismus. Text se věnuje i dodnes živé a vžité praxi (rituály, obřady, kláštery) a v neposlední řadě přináší informace o dalajlamech, pančhenlamech a dalších význačných osobnostech spjatých s duchovním životem v Tibetu. 238 str
Nakl. LIBRI, Praha, 2009, ISBN 978-80-7277-394-7

 

 

Robert Hans van Gulik: SEXUÁLNÍ ŽIVOT VE STARÉ ČÍNĚ
Robert van Gulik je českým čtenářům známý jako autor slavných detektivek z čínského středověku s ústřední postavou soudce Ti. Málokdo však ví, že byl především významným orientalistou a rovněž diplomatem. Lze bez nadsázky říci, že knihou Sexuální život ve staré Číně se van Gulik jako orientalista proslavil. Poutavá a čtivá práce mapuje čínský postoj k sexualitě od nejstarších zpráv až do roku 1644, kdy padla poslední etnicky čínská dynastie Ming. 400 str.
Nakl. ACADEMIA, Praha, 2009, ISBN 978-80-200-1649-2

 

 

O. Lomová, Z. Černá (ed.): HLEDÁNÍ HARMONIE
Studie z čínské kultury. Soubor studií, jejichž cílem je představit různé aspekty čínské kultury s důrazem na její duchovní a náboženské kořeny současně s projevy materiální kultury a uměleckého řemesla. Autoři: V. Ando, Z. Černá, M. Hála, J. Holba, Z. Kirková, Li Yih-Yuan, O. Lomová, Z. Slupski. Rozsáhlá bibliografie, nákl. 1000 výt.
Vydala FF UK Praha a MU Brno ve spolupráci s Mor. zemským muzeem v Brně a Mezinárodním sinologickým střediskem Chiang Ching-kuovy nadace při UK v Praze, 2009, ISBN 978-80-7308-2 (FF UK), 204 str.

 

Cecilia Lindqvistová: ŘÍŠE ČÍNSKÝCH ZNAKŮ
Písmo jako obraz života lidí a přírody. Práce švédské sinoložky populárním způsobem seznamuje čtenáře s historií čínského znakového písma; vychází při tom z rozsáhlého archeologického materiálu bronzů a nálezů věštebních kostí.
Nakl. Lidové noviny, Praha, 2010, 428 str., ISBN 978-80-7422-054-8.

 

 

Josef Hejzlar: ČÍNSKÁ KRAJINOMALBA.
Kniha sinologa a historika umění (*1927) navazuje na řadu předchozích prací autora o východoasijském umění a podává ucelený výklad vývoje čínské krajinomalby trvajícího více než půldruhého tisíciletí. Původním posláním krajinomalby (řečeno čínskými umělci) bylo, aby se obraz stal dveřmi do krajiny - aby se vnímavý pozorovatel nechal vést umělcem a vstoupil jeho prostřednictvím přímo do obrazu živoucího krajinného proudu. Toto "vtažení do krajiny" prostupuje celou knihou a ukazuje čtenáři prostřednictvím děl čínských mistrů všechny aspekty čínské krajinomalby od prvních pokusů zobrazení krajiny přes její vývoj v době Sungů až k novému realismu šanghajských mistrů.
Publikace je velmi dobře vytištěna, má střídmou a přehlednou úpravu a vyčerpávající obrazový doprovod.
AVENTINUM, Praha, 2011, 230 stran, ISBN 978-80-7151-262-1,

 

 

V. Hrdličková, A. Trnka: ROSTLINA JAKO SYMBOL V ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ KULTUŘE
Ve třinácti kapitolách je zastoupen stejný počet rostlin, které mají výrazné symbolické poslání v tradici Číny a Japonska, autoři objasňují jejich roli a využití v literatuře, umění, každodenním životě, medicíně i jako kompozičního prvku v dekoraci a zahradách. Nevšední ilustrace a výběrová bibliografie. 154 str.
Grada Publishing, Praha 2009, ISBN 978-80-247-1985-6

 

 

Daniel Kane: Knížka o čínštině.

Z angl. originálu přel. Lukáš Havlíček, Eva Janková, Ondřej Kučera, Lucie Olivová, Hana Třísková a David Uher. Mirošovice, DesertRose 2009. ISBN 978-80-903296-1-4.
Anotace: Fénix 1/2010.

 

 

 

Jaromír Vochala: KONFUCIUS V ZRCADLE SEBRANÝCH VÝROKŮ. Kniha nabízí pohled na Konfucia, starověkého čínského myslitele z doby kolem roku 500 př.n.l., a jeho dílo prostřednictvím nového překladu Sebraných výroků (Lun Yu), základního kánonu konfuciánského učení doplněného o první český překlad dalších dvou ze čtyř kánonů - Velkého učení (Da Xue) a Střední míry (Zhon Yong).
Academia, Praha 2009, 536 str., ISBN 978-80-200-1695-9

 

 

Hsü Kuo-huang: DESET ZASTAVENÍ S ČÍNSKÝM OBRAZEM.
Přednášky kurátora sbírky kaligrafie a malby v Národním palácovém muzeu v Tchaj-peji o tradičním čínském malířství doby dynastie Sung (960 -1279), které přednesl v září roku 2004 na Karlově univerzitě v Praze.
DharmaGia, 2007, ISBN 978-80-86685-73-1.

Přihlásit se