Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Knihy o Číně a čínštině

Wei Xiaoping: Ekonomická a politická transformace Číny

Kniha se věnuje výrazné transformaci, která v oblasti ekonomiky a částečně také v oblasti politiky probíhala v Číně v posledních desetiletích a která významně ovlivnila jak čínské prostředí, tak i globální ekonomiku.

.

 

 

Filip Suchomel: 300 drahocenností

Sběratelství čínského, ale i japonského porcelánu se v Evropě rozšířilo v novověku jako příznak emancipace místní aristokratické společnosti a důsledek její fascinace vzdálenými kraji a exotikou. Na konci 17. a na počátku 18. století tak pozvolna vznikaly rozsáhlé sbírky zdobící ve speciálních aranžmá evropská šlechtická sídla. Dochované archivní dokumenty potvrzují, že i na českém území byly tou dobou vytvořeny první soubory tohoto typu, které přitom na řadě zámeckých objektů nalézáme v původní podobě dodnes. Mezi nejvýznamnější z nich patří porcelán z majetku rodiny Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských. V letech 2010—2012 proběhl díky podpoře GAČR jejich průzkum a odborné zpracování, v jehož rámci byly vybrány a zdokumentovány nejvýznamnější čínské porcelánové artefakty — právě ty jsou nyní soustředěny do knihy 300 drahocenností.

 

 

Zdeněk Chmelka: (Jiho)východní Asie – můj šálek čaje aneb Čínský jazyk a rýže – můj denní chléb.

Zážitky a postřehy českého studenta z dlouhodobého studijního pobytu v Číně. „Nechte se od Zdeňka Chmelky pozvat do země, která je pro nás stále v mnohém tajemná a nepochopitelná. Poodhalte společně s ním tamní zvláštnosti, navštivte čínský venkov, slavné chrámy i rušné ulice přelidněných velkoměst. Přečtěte si o výuce bojových umění, pestré kuchyni i stavbách z ledu. Zajímavých témat je opravdu mnoho a rozhodně stojí za to se s nimi blíže seznámit. Tím spíše, když autor popisuje zejména věci, které sám zažil nebo viděl na vlastní oči a nespoléhá se jen na opisování suchých faktů z encyklopedií. O to je tato knížka pro čtenáře cennější.“ (Bc. Michal Šupálek, šéfredaktor Břeclavského deníku Rovnost a týdeníku Nový život) Zdeněk Chmelka v koedici s Městskou knihovnou Břeclav, příspěvkovou organizací, Břeclav, 2016, ISBN 978-80-905381-2-2, 224 str. (barevně). Kniha byla vydána za finanční spoluúčasti Města Břeclav.

 

Viselec Aj Wej-wej a jeho uvěznění

V originále „Hanging Man: The Arrest of Ai Weiwei“ Kolik Číňanů znáte jménem? Dva? Tři? Aj Wej-wej bude s velkou pravděpodobností jedním z nich. V říjnu 2010 vystavil v londýnské galerii Tate Modern instalaci nazvanou Slunečnicová semínka. V dubnu 2011 byl uvězněn a déle než dva měsíce strávil v nelidských podmínkách. Nejslavnější žijící čínský umělec a aktivista je osobností s mimořádným univerzálním talentem, odvahou a lidskou integritou. Je schopen navrhnout dům, natočit film, psát si každý den internetový blog, rozbít vázu z dynastie Chan s nevyčíslitelnou historickou hodnotou či pomáhat obětem zemětřesení. Od začátku své umělecké dráhy otevřeně vystupuje proti nejmocnějšímu totalitnímu režimu současnosti.

 

 

 

 

Nina Kopp: Hnewo Teyy, Posvátná kniha Nuosuů

Nakladatelství Karolinum 2013. Nuosuové žijí v jižním Sichuanu, jedné z největších čínských provincii. Mají vlastní jazyk, písmo, kulturu i náboženství. Hnewo teyy je jejich mytologický epos, zápis o vzniku světa, rituální text, historie Nuosuů a průvodce po Chladných horách. Chladné hory – to je prostor pro pěstování plodin, pastvu dobytka, pro hry i válčení. Místo, kde duše předků pobývají společně s živými. Šamani a šamanky v extázi tančí a kněží bimové nad obětinami recitují zaklínací formule a vypočítávají příhodné dny podle konstelací hvězd. Ideální domov pro Nuosuy, pro dívky v dlouhých sukních a kazajkách v barvách ohně, chlapce v turbanech a širokých kalhotách, babičky v tmavě modrém s černými pokrývkami hlavy a bimy s kouzelnickými klobouky. Černá je barva úšlechtilosti, úcty, vysokého postavení. Černá je nejvyšší kasta. Nina Kopp, roz. Vozková (* 1978), vystudovala sinologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Počínaje první návštěvou Číny v roce 1997 se zajímá o národnostní menšiny. V letech 1998–2004 pobývala v provincii Sichuan. Po ročním studiu čínštiny na Sichuanské univerzitě začala také na Univerzitě národností studovat jazyk Yi a náboženské a kulturní zvyklosti Yiů. S národností Yi se blíže seznámila během četných cest do oblasti Chladných hor (Liangshan) na jihu Sichuanu a postupně se zaměřila na sběr poznatků o etnické skupině Nuosu, která k této národnosti patří. Věnovala se překladu Nuosuského eposu Hnewo teyy, který později zpracovala v diplomové práci oceněné v roce 2006 Bolzanovou cenou. O terénním výzkumu u Nuosuů přednášela v Praze a ve Vídni.

Pavlína Brzáková: HLAS A DECH čínské zpěvačky Feng-yűn Song

Známá čínská zpěvačka odhaluje ve svém autorizovaném vyprávění o tajemství čínské kultury a pomocí prostředků, jako jsou hlas a dech, objevuje metody a techniky umění energie čchi, nezbytné pro kultivaci lidského těla a ducha. 184 str.
Nakladatelství EMINENT Praha, 2013, ISBN 978-8O-7281-457-2
ISBN 978-80-259-0146-5

Li Kchun-wu, Philippe Ôtié: ŽIVOT V ČÍNĚ (1. Za časů otcových)

Úvodní část trojdílného komiksu „Život v Číně“, který je společným dílem čínského výtvarníka a francouzského scenáristy. Líčí se v něm, jak se žilo Číňanům v posledních několika desetiletích. První díl seznamuje čtenáře s dobou vlády Mao Ce-tunga a tzv. kulturní revolucí v šedesátých letech minulého století. Krutá realita je nahlížená nevinnýma a nevědomýma očima malého chlapce, díky čemuž je výsledný dojem ještě působivější. 256 stran.
Nakladatelství Plus se spoluúčastí společnosti Albatrosmedia, Praha, 2012,
ISBN 978-80-259-0146-5

Pavel Valtr: SOUČASNÁ ČÍNA A MY (očima Evropanů)

Publikace si klade za cíl podat objektivní popis a vysvětlení čínské současnosti a porovnat ji s naší evropskou a americkou civilizací. Zmiňuje řadu geografických, kulturních, přírodních zajímavostí, zvláštnosti architektury, dopravní infrastrukturu, problematiku životního prostředí, trendy rozvoje ekonomiky i společnosti. Publikace chce oslovit i ekonomy a podnikatele, sleduje investiční možnosti, vztahy s ČR, Evropou i světem.
Vydal Urbioprojekt Plzeň, 2012

Vladimír Liščák: KONFUCIÁNSTVÍ OD POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI

Kniha přináší ve více než 1500 heslech, jako první publikace v českém jazyce, základní přehled konfuciánství v celé jeho rozmanitosti od nejstarších dob po současnost. Autor se zaměřuje téměř výlučně na vývoj tohoto filozoficko – náboženského systému na území Číny, pouze výjimečně upozorňuje na jeho rozšíření i do jiných zemí východní Asie. V samotných heslech věnuje pozornost specifickým termínům a jejich přesahu do jiných myšlenkových systémů. Čtenář v knize najde informace o konfuciánství a jeho formách do současnosti včetně jeho představitelů.
Nakladatelství ACADEMIA v edici Orient, 21. května 2013

 

Jindřich Marek: PADÁKY NAD TIBETEM
Tajné operace CIA 1957-1974


Kniha plodného autora literatury faktu, který často píše o osudech čs. vojáků v obou světových válkách, se tentokrát zabývá problematikou Tibetu v 50. – 70. letech minulého století, aktivitami amerických zpravodajských služeb a protičínskou rezistencí. Obsahuje na 50 unikátních fotografií a řadu příloh. 184 str.
Nakladatelství Svět křídel, 2012, ISBN 978-80-87567-04-3

 

Jan Klíma: MACAO

Historie Macaa odráží pět set let vztahů mezi Evropou a Orientem. Z malé portugalské obchodní osady na čínském pobřeží expandoval evropský vliv podepřený křesťanstvím do celého východoasijského prostoru, nakonec se ale musel podřídit silné autochtonní civilizaci. Číňany trpěná, využívaná i kontrolovaná stanice měla vždy velmi zvláštní politický statut a četná specifika si uchovává i v současnosti, kdy je zvláštní oblastí Číny. Význam Macaa po staletí daleko přesahoval jeho rozměry. 134 stran.
Nakl. LIBRI v ediční řadě Stručná historie států, 2012, ISBN 978-80-7277-466-1

 

 

 

Petr Klučina: ZBROJ A ZBRANĚ
Čína (16. stol.př. n. l. – 19. stol.)

Výpravná publikace (360 stran a více než 800 ilustrací, map a schémat), jejíž autor, který je specialistou na středověké vojenství, není však sinologem, se soustředil na zbraně používané příslušníky armád a stranou ponechal celou škálu zbraní určených pro individuální boj tak, jak jej provozovaly např. tradiční školy bojových umění. Recenze viz MFD 25.7.2009.
Nakladatelství PASEKA, 2009, ISBN 978-80-7185-800-3

 

 

Adéla Jůnová-Macková, Hana Navrátilová, Lucie Storchová, Hana Havlůjová, Libor Jůn:
ČESKOSLOVENŠTÍ VĚDCI V ORIENTU, I. DÍL

První díl dvoudílné monografie mapující cesty československých vědců 1. poloviny 20. století na Blízký Východ a jejich reflexi Orientu na základě jejich vlastních textů. Jedná se o orientalisty (F. Tauer), egyptology (L. Matiegková, F. Lexa, J. Černý) a biology (J. Baum, J. Obenberger). V roce 2013 vyjde druhý díl, který bude obsahovat též bibliografii a rejstříky k oběma svazkům. Knihu doprovází barevná obrazová příloha a je vydána ve spolupráci s FFUK. 424 stran
Nakladatelství SCRIPTORIUM Praha, 2012, ISBN 978-80-87271-62-9

 

Jan Karlach: ČÍNA. Střípky z jižního Podnebesí

Autor, student sinologie na FFUK zúročil svůj půldruharoční pobyt na Sichuan Univerzity v Chengdu ve čtivém cestopisu z dynamicky se proměňující jižní Číny. Kniha je doplněna bohatým obrazovým materiálem, mapkami, kulinárními tipy i cennými radami podepřenými zkušenostmi autora, který se do jižní Číny v posledních letech opakovaně vrací.
Nakl. GASSET Praha, 2012, ISBN 978-80-87079-18-8

 

Elisbeth Rochat de la Valleé: ESENCE ŽENSTVÍ
(Zdraví a plodnost v klasických čínských textech)

V této knize se autorka podrobně zabývá fyziologickou přirozeností ženy a čerpá přitom z řady známých i méně známých čínských textů. Autorka začíná rovnováhou krve a čchi a pokračuje zkoumáním podstaty pao-luo (ochranný obal a děloha) a různých rolí orgánů cang-fu a zvláštních meridiánů při vytváření a udržování ženskosti a plodnosti. V knize je podrobně rozebírána první kapitola knihy Su-wen, kde jsou popsány sedmileté cykly dívky a ženy, zahájení menstruace, dosažení plné plodnosti a potom přechodu do období menopauzy. Následují části knihy zabývající se neplodností, menopauzou a různými menstruačními problémy. I když tato kniha vysvětluje teorii velmi podrobně, je také mimořádně praktická a může se stát skvělým pomocníkem rovněž v klinické praxi. Překlad z angličtiny. 124 stran.
Nakladatelství Pragma, 2012, ISBN 978-80-7349-312-7

 

OD CHARTY 77 K CHARTĚ 08 (Liou Siao-po, život v pravdě)

Sborník obsahující text čínské Charty 08, pět studií k osobě Liou Siao-poa, jejichž autory jsou Jean-Philipe Beja, Perry Link, V. Havel, Dana Němcová, Václav Malý a Tienchi Martin-Liao a dále dva články (Jean-Phillipe Beja, Martin Hála) k nejnovějším dějinám a stavu demokracie v Číně. 100 str. Stejnou knihu s textem anglickým a českým vydal týž nakladatel s titulem From Charter 77 to Charter 08. Má kód ISBN 80-86811-9-0.
V nakladatelství Olga Krylová vyšlo pravděpodobně 2011 jako 4. Svazek Knihovničky Českého centra Mezinárodního PENklubu. ISBN 80-86811-97-2

 

Lawrence Rees: PEKLO NA VÝCHODĚ

Kniha vyšla jako doprovodná publikace ke stejnojmennému dokumentárnímu seriálu stanice BBC a zabývá se počátky a průběhem druhé světové války v Asii zejména nepochopitelnou krutostí, s jakou Japonci přistupovali ke svým nepřátelům, Číňanům na okupovaných územích, Korejcům a k válečným zajatcům. Na základě osobních výpovědí pamětníků a objevů v archivech vznikl pozoruhodný obraz excesů války v Asii všech válčících stran. 141 str.
Nakl. UNIVERSUM, 2011, ISBN 978-80-242-2986-7

Rudolf Fűrst a kolektiv: VZESTUP INDIE A ČÍNY:
Přichází asijské století?
Sborník devíti politologických studií (V. Blecha, J. Foltýn, R. Fűrst, I. Karásková, J. Lepš, T. Michálek, G. Pleschová, A. Rezková, J. Sehnálková), které se zabývají současnou rozvojovou, ekonomickou a bezpečnostní problematikou Indie a Číny a jejich vztahy s USA, EU a státy Afriky. Většina textů sborníku vychází z tematické konference Ústavu mezinárodních vztahů z roku 2006. 226 str.
Vydal Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2011 ISBN 978-80-86506-84-5

 

SVOBODA V EXILU: vlastní životopis.
Autobiografie XIV. Dalajlamy Tändzina Gjamccho je příběhem pohnuté tibetské historie 20. století. Líčí, jak v něm v útlém věku rozpoznali nového dalajlamu, jak vyrůstal pod přísným dozorem svých učitelů v paláci Potála, popisuje neklidné roky po "mírovém osvobození" čínskou armádou, dramatický útěk do exilu a život v Indii. Je to druhé, upravené vydání překladu prof. Josefa Kolmaše s obrazovými přílohami a unikátními fotografiemi. 328 str.
Vyd. Občanské sdružení Lungta, 2011, ISBN 978-80-902650-5-9.

 

Oldřich Král: ČÍNSKÝ, JAPONSKÝ A KOREJSKÝ BUDDHISMUS
(Základní texty východních náboženství 3.)

Třetí svazek obsahuje vedle základní části buddhismu čínského i texty buddhismu japonského a korejského, které představují významné aspekty dálněvýchodní filosofické a náboženské kultury a její literární prezentace: Lankavatara sútra, Lotosová sútra, Diamantová sútra, Sútra srdce, Tribunová sútra, Kázání Mistra Yixuana, Traktát o důvěře v srdce, Tribunová sútra Šestého patriarchy; kóanové sbírky Brána bez dveří, Linjiovy a Dongshanovy dialogy; Cesty na Západ (Xuanzang a Wu Cheng‘en); Dógen; čínské, japonské a korejské buddhistické hagiografie a legendy. 360 str.
Nakl. ARGO, 2011, ISBN 978-80-257-0215

 

Filip Suchomel, Marcela Suchomelová, Hana Dvořáková:
... A Z MLHY ZJEVILY SE ÚTESY ČÍNSKÉ - OBRAZ ČÍNY V PRVNÍCH FOTOGRAFIÍCH

Kniha přibližuje českému čtenáři téma zobrazování Číny, jejích obyvatel a reálií v 19. století na fotografiích, ale i ilustracích v dobových periodikách a knižních pojednáních. Součástí publikace je i ucelený, detailními popisy opatřený katalog 125 fotografií, ze sbírek moravských rodáků Erwina Dubského a Heinricha Wawry, kteří v 60. a 70. letech 19. století Čínu navštívili a v tamních fotografických studiích získali významné soubory dobové čínské albuminové fotografie od evropských i čínských tvůrců. Kniha byla nominována na cenu Magnesia litera 2012. 296 stran, vychází též v angličtině.
Vydal ARBOR VITAE a VŠ UMPRUM Praha, 2011, ISBN 978-80-87164-47-1

 

Josef Kolmaš: ZEMĚ NA STŘEŠE SVETA
Z dějin poznávání Tibetu

Jedinečná publikace nanejvýš povolaného autora o historii objevování a poznávání Tibetu. 288 str., slovensky.
Nakladatelství CAD PRESS, 2011, ISBN 978-80-88069-56-3
Vít Vojta: ČÍNSKÝ SVĚT.
Autorem je sinolog a právník, pracuje v Praze a v Šanghaji, zabývá se obchodním, právním a ekonomickým poradenstvím. V knize nabízí osobitý pohled na kořeny čínské civilizace, srovnává je s naší kulturou a zprostředkovává vlastní zkušenosti ze současné Číny. Z neotřelých úhlů se dívá na moderní Čínu, provádí čtenáře čínským prostředím a pomáhá mu pochopit čínský svět a zorientovat se v jeho každodenních nástrahách. 200 stran. Zajímavou ukázku z knihy najdete zde a recenzi pak zde.
Nakladatelství Pixl-e, Praha, 2011

MODERNÍ ČÍNŠTINA PRO NESINOLOGY
Učebnice, kterou zpracoval kolektiv autorů katedry Asijských studií UP, slouží jako úvod do studia jazyka. Jde o učebnici v ČR ojedinělou, takovou, která postihuje problematiku komplexně, poskytuje bohatý materiál k výuce znaků, správné výslovnosti, konverzačních obratů i gramatiky. Velkou výhodou je možnost stáhnout si učebnici zdarma v pdf formátu z webové stránky www.kas.upol.cz/fileadmin/kas/opvk/Moderni_cinstina_pro_nesinology.pdf. Publikace má 210 stran, její součástí je audio CD.
Univerzita Palackého, Olomouc, 2011, ISBN 978-80-244-2701-0

 

Jitka Kulhánková: MIZEJÍCÍ LADAK. Útržky z Malého Tibetu,
aneb po šedesátce mě nikdo doma neudrží
Cestovní denník karlovarské publicistky a redaktorky, v poslední době i cestovatelky (*1942) z výpravy do tibetské oblasti severní Indie ležící v podhůří Himálaje. Byla tam v roce 2006 spolu se třemi svými vrstevnicemi, z nichž jedna (Hana Rysová, fotografka a cestovatelka) je autorkou ilustračních fotografií. Osobní zážitky cestovatelek doprovází útržky textů o historii, kultuře a geografii Ladaku. 230 stran.
Nakladatelství PRÁH, Praha, 2011, ISBN 978-80-7252-334-4

 

Pavel Poucha: TAJNÁ KRONIKA MONGOLŮ
Kniha líčí původ rodu proslulého Čingischána (1162-1227) a dobu jeho vlády, která je zároveň dobou vzniku mongolského národa. Autor však nezůstal jen při suchém kronikářském záznamu, ale proplétá jej dramatickými epizodami a poezií. Přitažlivost a objevnost Tajné kroniky Mongolů spočívá nejen v poznání života tohoto národa, ale i v tom že ony divoké a barbarské hordy, které kdysi pronikaly i na naše území a udržovaly v hrůze celou Evropu, byly velmi pevně a důmyslně organizovanou armádou, a že kulturní a společenské poměry tehdejší Střední Asie nebyly zdaleka tak prosté a nekomplikované, jak se jevily evropským současníkům. 208 stran.
Nakladatelství Lidové noviny, 2011, ISBN 978-80-7422-102-6

 

Helmut Schmidt, Frank Sieren: ČÍNA, NÁŠ SOUSED
Soudobá Čína je v knize představena prostřednictvím rozhovoru, který vedl jeden ze špičkových německých odborníků na moderní Čínu, novinář Frank Sieren, s bývalým německým spolkovým kancléřem Helmutem Schmidtem, který navštívil Čínu poprvé v roce 1975 jako představitel SRN a od té doby tam cestoval pravidelně. Čína, její bohatá kultura, pestrá minulost i rozporuplná přítomnost ho fascinovala. Jeho prostřednictvím bezprostředně spatříme také přední čínské politiky s nimiž jednal, včetně Mao Ce-tunga, Teng Siao-pchinga a Ťiang Ce-mina. H. Schmidt objasňuje čínské zahraničněpolitické zájmy i vnitřní problémy tohoto obřího státu, chce pochopit zásadní proměnu, kterou Čína v nedávné minulosti prodělala a na závěr přidává i doporučení, určené především Evropanům: snažme se tuto zemi lépe poznat a porozumět jí. 300 str.
Nakldatelství Doplněk, Brno 2011, ISBN 978-80-7239-256-8

 

Anna Votická: ZACHRÁNĚNA V ŠANGHAJSKÉM GHETTU
Unikátní vzpomínky autorky, které se podařilo uprchnout před nacismem a která našla záchranu v Japonci spravovaném ghettu v Šanghaji, kde pak ve zcela výjimečném až absurdním prostředí, pod ochranou japonských okupantů, přežila válku. V roce 1945 se vrátila do Československa, brzy se vydala do druhého, již trvalého exilu do Kanady, kde žije dodnes. Text je doplněn řadou dokumentů, dobovými fotografiemi a doslovem mapujícím historii šanghajského ghetta, jeho roli a specifika, která jeho existenci umožnila, 112 stran.
Nakladatelství P3K, Praha 2010, ISBN 978-80-87186-04-6

 

Matthew T. Kapstein: DĚJINY TIBETU
Tajemná a starobylá tibetská kultura je pro českého čtenáře odhalena v knize zkušeného znalce tibetských reálií M.T. Kapsteina, profesora university v Oxfordu. Země, která je v současnosti v centru pozornosti medií, má bohatou a složitou historii plnou zvratů, stejně tak jako osobité náboženství a kulturu jejíž skutečný obraz se poněkud liší od toho, jak jej běžně podávají sdělovací prostředky. Kniha představuje podobu každodenního života Tibeťana v různých obdobích a zejména pak samotnou historii Tibetu, počínaje prehistorickými a mytologickými legendami přes období mocného středověkého impéria až po současnost země pod čínskou správou. 328 stran.
Nakladatelství Grada Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3268-8
Mikel Dunham: BUDDHOVI BOJOVNÍCI.
Příběh tibetských bojovníků za svobodu, účasti CIA, čínské invaze a pádu Tibetu.

Autor, Američan (také fotograf a malíř) sbíral svědectví v prostředí buddhistických mnichů a tibetských exulantů v Indii. Vypráví o statečném odporu Tibeťanů a podpoře CIA v boji proti Číňanům. Řídil také výtvarné práce na nástěnných malbách ve dvou buddhistických chrámech. 420 str.
Obsáhlá ukázka je v časopisu BABYLON 2/XX ze 3.5.2011
Nakladatelství PASEKA, Praha, 2011, ISBN 978-80-7432-104-7
Slavoj Žižek (ed. a obsáhlý úvod): MAO CE-TUNG: O PRAXI A ROZPORU
Dvanáct statí Mao Ce-tunga z let 1930-1964 z nichž sedm dosud česky nevyšlo. Překlad z angličtiny. Autor je slovinský levicový filozof píšící převážně anglicky. 192 stran.
Nakl. GRIMMUS, Všeň, 2011, ISBN 978-80-87761-03-7
Iris Changová: NANKINGSKÝ MASAKR
V prosinci roku 1937 bylo tehdejší hlavní město Číny vystaveno jednomu z nejhrůznějších masakrů v dějinách válek. Japonští vojáci vtrhli do starobylého Nankingu a během několika měsíců systematicky znásilňovali, mučili a zavraždili víc než 300 000 bezbranných mužů, žen a dětí. Iris Changová, americká spisovatelka čínského původu, jejíž prarodiče jen o vlásek masakru unikli, pro svou knihu využila rozhovorů s těmi, kteří běsnění Japonců přežili, i nově objevené dokumenty. 256 str
Nakl. Naše vojsko, Praha, 2009, ISBN 978-80-206-1068-3
Josef Kolmaš: MALÁ ENCYKLOPEDIE TIBETSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ A MYTOLOGIE
Autor, jeden z největších světových znalců Tibetu a jeho civilizace, přináší po úvodní stati abecedně členěný výklad rozličných aspektů náboženských systémů: vedle specifické formy buddhismu známé také jako lamaismus s jeho sektami či odnožemi (Červené, Žluté čepice) je to i domácí synkretické náboženství bönismus. Text se věnuje i dodnes živé a vžité praxi (rituály, obřady, kláštery) a v neposlední řadě přináší informace o dalajlamech, pančhenlamech a dalších význačných osobnostech spjatých s duchovním životem v Tibetu. 238 str
Nakl. LIBRI, Praha, 2009, ISBN 978-80-7277-394-7
Aleš Skřivan ml.: ČESKOSLOVENSKÝ VÝVOZ DO ČÍNY 1918 - 1992
Analýza vývoje československého vývozu do Číny a hledání historických souvislostí současných ekonomických vazeb s ČLR je důležitým úkolem s ohledem na sílící mezinárodně-politickou pozici současné Číny. Kniha je první ucelenou a přehlednou monografií věnovanou československému vývozu do Číny, problém popisuje a hodnotí ve dvou časových úsecích - od vzniku nezávislého státu do okupace v roce 1939 a od roku 1945 do rozpadu Československa. 485 str.
Nakladatelství SKRIPTORIUM, 2010, ISBN 978-80-8727-112-4
Robert Hans van Gulik: SEXUÁLNÍ ŽIVOT VE STARÉ ČÍNĚ
Robert van Gulik je českým čtenářům známý jako autor slavných detektivek z čínského středověku s ústřední postavou soudce Ti. Málokdo však ví, že byl především významným orientalistou a rovněž diplomatem. Lze bez nadsázky říci, že knihou Sexuální život ve staré Číně se van Gulik jako orientalista proslavil. Poutavá a čtivá práce mapuje čínský postoj k sexualitě od nejstarších zpráv až do roku 1644, kdy padla poslední etnicky čínská dynastie Ming. 400 str.
Nakl. ACADEMIA, Praha, 2009, ISBN 978-80-200-1649-2
Vladimír Ando: MALÁ ENCYKLOPEDIE TAOISMU
Autorova studie o taoismu a jeho historickém vývoji doprovází bohatý encyklopedický slovník několika set vzájemně provázaných hesel. Jednotlivé pojmy jsou psány českou transkripcí, pyinyinem i znaky. Práce významného českého sinologa a evropského badatele na poli tradiční mediciny. Svazek ediční řady Mytologie a religionistika nakladatelství LIBRI, 286 sr.
Nakl. LIBRI, Praha, 2010, ISBN 978-80-7277-455-5.
O. Lomová, Z. Černá (ed.): HLEDÁNÍ HARMONIE
Studie z čínské kultury. Soubor studií, jejichž cílem je představit různé aspekty čínské kultury s důrazem na její duchovní a náboženské kořeny současně s projevy materiální kultury a uměleckého řemesla. Autoři: V. Ando, Z. Černá, M. Hála, J. Holba, Z. Kirková, Li Yih-Yuan, O. Lomová, Z. Slupski. Rozsáhlá bibliografie, nákl. 1000 výt.
Vydala FF UK Praha a MU Brno ve spolupráci s Mor. zemským muzeem v Brně a Mezinárodním sinologickým střediskem Chiang Ching-kuovy nadace při UK v Praze, 2009, ISBN 978-80-7308-2 (FF UK), 204 str.
Helena Heroldová: ČÍNA, ZEMĚ HEDVÁBÍ
Původní práce o dějinách odívání v Číně. Pojednává o vývoji oděvu od prvního tisíciletí př.n.l. po dvacáté století, důraz však není kladen na historickou vývojovou linii, ale na vzájemné prolínání kulturní vlivů mezi etnickými Číňany a nečínskými národnostmi a reflexi čínského tradičního oděvu v evropské módě a současnou tvorbu čínských a taiwanských módních návrhářů. Kapitoly jsou bohatě ilustrovány, jsou zde uvedeny i střihy a rozkresy na typické oděvy a dekory. Publikace je určena zájemcům o dějiny a kulturu Číny, výtvarné umění, textilní výrobu a oděvní návrhářství.
Lidové noviny, Praha 2010, ISBN 978-80-7422-028-9
MODERNÍ ČÍNA
Komplexní průvodce novým světovým ekonomickým gigantem
Překlad dalšího z řady anglických průvodců renomovaného vydavatele Encyklopedia Britannica, který podává stručný, avšak komplexní přehled historie, ekonomiky a kultury Číny 20. století s nástinem otázek náboženství a dějin země. Aktuální, užitečná a přehledná příručka pro rychlou orientaci.
Nakladatelství JOTA, 2009, ISBN 978-80-7217-681-6, 340 str.
Cecilia Lindqvistová: ŘÍŠE ČÍNSKÝCH ZNAKŮ
Písmo jako obraz života lidí a přírody. Práce švédské sinoložky populárním způsobem seznamuje čtenáře s historií čínského znakového písma; vychází při tom z rozsáhlého archeologického materiálu bronzů a nálezů věštebních kostí.
Nakl. Lidové noviny, Praha, 2010, 428 str., ISBN 978-80-7422-054-8.
Josef Hejzlar: ČÍNSKÁ KRAJINOMALBA.
Kniha sinologa a historika umění (*1927) navazuje na řadu předchozích prací autora o východoasijském umění a podává ucelený výklad vývoje čínské krajinomalby trvajícího více než půldruhého tisíciletí. Původním posláním krajinomalby (řečeno čínskými umělci) bylo, aby se obraz stal dveřmi do krajiny - aby se vnímavý pozorovatel nechal vést umělcem a vstoupil jeho prostřednictvím přímo do obrazu živoucího krajinného proudu. Toto "vtažení do krajiny" prostupuje celou knihou a ukazuje čtenáři prostřednictvím děl čínských mistrů všechny aspekty čínské krajinomalby od prvních pokusů zobrazení krajiny přes její vývoj v době Sungů až k novému realismu šanghajských mistrů.
Publikace je velmi dobře vytištěna, má střídmou a přehlednou úpravu a vyčerpávající obrazový doprovod.
AVENTINUM, Praha, 2011, 230 stran, ISBN 978-80-7151-262-1,
V. Hrdličková, A. Trnka: ROSTLINA JAKO SYMBOL V ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ KULTUŘE
Ve třinácti kapitolách je zastoupen stejný počet rostlin, které mají výrazné symbolické poslání v tradici Číny a Japonska, autoři objasňují jejich roli a využití v literatuře, umění, každodenním životě, medicíně i jako kompozičního prvku v dekoraci a zahradách. Nevšední ilustrace a výběrová bibliografie. 154 str.
Grada Publishing, Praha 2009, ISBN 978-80-247-1985-6
Daniel Kane: Knížka o čínštině. Z angl. originálu přel. Lukáš Havlíček, Eva Janková, Ondřej Kučera, Lucie Olivová, Hana Třísková a David Uher. Mirošovice, DesertRose 2009. ISBN 978-80-903296-1-4.
Anotace: Fénix 1/2010.
Robert Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu. Dalajlamovy pravdivé činy jako řešení pro Čínu, Tibet a svět. Přel. Michal Synek. S doslovem Lubomíra Sklenky. Praha, DharmaGaia 2009. Anotace: Fénix 1/2010.
PROSTOR, společensko-kulturní revue, 77-78 "Čína - velmoc třetího tisíciletí"
Dvojčíslo věnované problematice současné Číny, které zprostředkuje čtenáři mimořádně zajímavý a mnohostranný pohled na aktuální a často diskutované otázky. Mezi autory příspěvků je také řada členů Česko-čínské společnosti.
Sdružení pro vydávání Revue Prostor, Praha 2008, ISSN 0862-7045, 232 str.
Fareed Zakaria: POSTAMERICKÝ SVĚT
Nejnovější, příjemně útlá kniha významného amerického politologa a komentátora indického původu v níž se autor zabývá možným vývojem globální politické scény poté, kdy Čína, Indie a další dnes "rozvojové" země svojí ekonomickou silou předstihnou Spojené státy. Značnou pozornost věnuje právě Číně. 250 str.
Academia, Praha 2010
Federico Rampini: ČÍNSKÉ STOLETÍ
Autor, který působil v Číně jako dopisovatel italského listu La Republica nasbíral řadu dojmů a měl možnost osobně hovořit s mnoha osobnostmi. Zaujmou zejména historky ze zákulisí současné čínské reality. 305 str.
Dokořán, Praha 2008, ISBN 978-80-7363-128-4
Jaromír Vochala: KONFUCIUS V ZRCADLE SEBRANÝCH VÝROKŮ. Kniha nabízí pohled na Konfucia, starověkého čínského myslitele z doby kolem roku 500 př.n.l., a jeho dílo prostřednictvím nového překladu Sebraných výroků (Lun Yu), základního kánonu konfuciánského učení doplněného o první český překlad dalších dvou ze čtyř kánonů - Velkého učení (Da Xue) a Střední míry (Zhon Yong).
Academia, Praha 2009, 536 str., ISBN 978-80-200-1695-9
Rudolf Fürst: ČESKO-ČÍNSKÉ VZTAHY PO ROCE 1989
Monografie o česko-čínských vztazích je prvním pokusem zmapovat a analyzovat politické, ekonomické, kulturní a akademické kontakty ČR a ČLR v éře obnovené české demokracie. Jde o upravenou verzi doktorské a disertační práce autora, který je pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů.
Karolinum, Praha 2010, 236 stran, ISBN 978-80-246-1653-7
Scott D. Fairbank: DĚJINY ČÍNY
Třetí aktualizovaný dotisk knihy významného amerického sinologa je na našem knižním trhu zatím jediným uceleným přehledem dlouhodobé historie Číny. Vydání je doplněno o chronologii důležitých historických a kulturních událostí s přehlednými tabulkami vládců, tabulkou transkripce, rejstříkem a obsáhlou bibliografií. 672 stran, překlad z angličtiny M. Hála, O. Lomová, J. Hollanová.
Nakl. Lidové noviny, 2010, ISBN 978-80-7422-007-4
Damien Harper: ČÍNA
Průvodce, který obsahuje vedle popisů míst také řadu souvisejících informací, zasvěcené texty o historii, kultuře a současném životě, více než 280 barevných fotografií, 31 podrobných map, informace o hotelech, restauracích, možnostech nakupování a zábavy.400 stran, překlad z angličtiny.
Nakl. Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2022-4
Scott D. Seligman: ČÍNSKÁ OBCHODNÍ ETIKETA.
Průvodce protokolem, společenským chováním a kulturou v Číně. Pokoušíte se obchodovat s Čínou? Pokuste se nejprve lépe poznat Číňany!
Nakl. BB/art, 2007, ISBN 978-80-7381-127-3
Hsü Kuo-huang: DESET ZASTAVENÍ S ČÍNSKÝM OBRAZEM.
Přednášky kurátora sbírky kaligrafie a malby v Národním palácovém muzeu v Tchaj-peji o tradičním čínském malířství doby dynastie Sung (960 -1279), které přednesl v září roku 2004 na Karlově univerzitě v Praze.
DharmaGia, 2007, ISBN 978-80-86685-73-1.
Vítězslav Veselý: O MÉ CESTĚ DO ČÍNY
Výběr z dopisů a zpráv inženýra Veselého, který se roku 1908 vydal do Číny budovat sklárnu. Drobná knížka s autorovými fotografiemi vtipně a velmi autenticky zachycuje reálie doby i atmosféru pro Čínu komplikovaného období. Doprovází ji obsáhlý zasvěcený doslov PhDr. I. Bakešové a sinologická poznámka Doc. Olgy Lomové. 160 str.
Vyd. VUT Brno 2003, ISBN 80-214-2345-5
Přihlásit se