Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Fénix

Fénix - časopis ČČS, vychází od roku 2000, nyní 2x ročně. Členům ČČS ho posíláme zdarma.
Zájemci o nejnovější i starší čísla si mohou časopis zakoupit na kterékoli z našich akcí.


Rok: 2017   Číslo: 2
VÝZNAMNÁ JUBILEA 重要的庆典
Jubileum Zlaty Černé – Olga Lomová 长寿的乌金老师
Doc. PhDr. Jaromír Vochala, DSc. oslavil 90 let svého úspěšného života – Ladislav Šáral
庆祝 Doc. PhDr. Jaromír Vochala, DSc 汉学家的第九十生日
HISTORIE 历史
Rozhovor s paní Jung Böhmovou-Wangovou采访汪永女士(Winnie, 温妮) – Simona Komersová
HISTORIE 历史
Víza pro život Ivana Bakešová 生命签证
REFERÁT 汇报
Od spoléhání se na sebe k potravinové suverenitě – Sigrid Schmalzerová (Přeložil 翻译Petr Fiala) 从依赖到食品自给自足
ART BIENÁLE 2017 艺术双年展览会 2017
ČÍNSKO-EVROPSKÉ ART BIENÁLE 2017 – Pavel Humpolec 中欧国际艺术双年展览会2017
VÝSTAVY 展览会
ČÍNA V GALERII LAPIDÁRIUM – Pavel Humpolec
Vernisáž výstavy Odraz Východu
中国在LAPIDÁRIUM 展览馆.
<东方的印象>展览会的开幕式
MALÍŘSKÝ KURS 绘画培训班
Malířský kurs 2017 – Pavel Humpolec 绘画培训班 2017
LITERÁRNÍ UKÁZKY 小说的片断
Ke Fej: Vzpomínání na pana Wu Jou – Přeložil Filip Lexa
格非:《追忆乌攸先生》翻译:Filip Lexa
Jang Ťiang: O CITECH: NAŠE ČIPERKA – Přeložila Hana Bašová
杨绛: “小趋”记情. 翻译:Hana Bašová
NOVÉ KNIHY 新的书集
Vychádza piata kniha Mariána Gálika v čínštine – Daniela Zhang-Cziráková
斯罗伐克的汉学家Marián Gálik的第五作品出版翻成中文
PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ 翻译比赛
13. ročník soutěže v překladu z čínštiny 宣布翻译比赛第13周年
ROZHOVORY S ČÍŇANY 采访中国朋友
女作家汪永(汪温妮) 捷文的原文见FENIX 2017/1


Rok: 2017   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2017 捷华协会2017年会
Zápis z Valné hromady 捷华协会2017年会记录
Zpráva o činnosti ČČS 捷华协会2016年活动报告
Zpráva o činnosti olomoucké pobočky ČČS 捷华协会OLOMOUC分会2016年活动报告
Zpráva Klubu ekonomické spolupráce专家俱乐部2016年活动报告
Předsednictvo ČČS na léta 2017–2019 捷华协会2017-2019年主席团名单
ROZHOVORY S ČÍŇANY 采访中国朋友们
Rozhovor s paní Jung Böhmovou-Wangovou采访汪永女士(Winnie, 温妮) – Simona Komersová
HISTORIE 历史
80. výročí incidentu u mostu Marka Pola卢沟桥事变80周年 – Ivana Bakešová
ROZHOVOR 采访
Český guru čínského jazyka. Rozhovor s Davidem Sehnalem 采访汉语优秀专家戴维 – Radim Kratochvíl
TAOISTICKÉ FÓRUM 道教座谈会
V posvátných Dračích a tygřích horách. Zpráva o 3. Mezinárodním taoistickém fóru 2014 关于第三次国际道教座谈会的报告 – Rostislav Fellner
REFERÁT 汇报
K nadnárodní, rok 1978 překračující, historii potravinové politiky v Číně 中国食品政策. 1978年的变化 – Sigrid Schmalzerová (Přeložil Petr Fiala)
SOUTĚŽ V PŘEKLADU 翻译比赛
Kao Sing-ťien: Za řekou (Přeložil Martin Blahota 翻译) – 1. místo 第一名
高行健:河那边
VYHLÁŠENÍ PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE 宣布翻译比赛
13. ročník soutěže v překladu z čínštiny宣布翻译比赛第13周年
PÁR SLOV K ZAMYŠLENÍ
Úryvek z připravované knihy: „PÁR SLOV K ZAMYŠLENÍ ANEB VZKAZ TIŠTĚNÉHO SVITKU Z PAVILONU HARMONIE A ŠTĚSTÍ“ 智雲先生准备的新的书的一段落:思考的几句话,或者《和谐幸福亭》卷首语 – Zdeněk Chmelka
NOVÉ KNIHY 新的书集


Rok: 2016   Číslo: 2
OPUSTIL NÁS NESTOR ČESKÉ SINOLOGIE AUGUSTIN PALÁT 优秀的汉学家AUGUSTIN PALÁT去世
Smuteční řeč na pohřbu přednesla prof. Olga Lomová
在AUGUSTIN PALAT 葬礼上的Olga Lomová致辞
VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA VĚNU HRDLIČKOVOU 关于VĚNA HRDLIČKOVÁ 纪念会
Vzpomínkový večer na Věnu Hrdličkovou
SETKÁNÍ SINOLOGŮ 汉学家的聚会
Setkání sinologů
JEN LIEN-KCHE - AUTORSKÉ ČTENÍ 阎连棵作者朗读
Jen Lien-kche - autorské čtení
KONCERT
Koncert (Mongolian A-Capella Choir, Vnitřní Mongolsko) 内蒙古自治区乐团的音乐会
ZDENĚK CHMELKA ZVE DO ZEMĚ NEBESKÉHO DRAKA
Pozvání od Zdeňka Chmelky do Země Nebeského draka
ZDENĚK CHMELKA 欢迎您到天龙国
ROZHOVORY S ČÍŇANY
Rozhovor s čínským spisovatelem žijícím v Praze panem Li Jung-huaem
对话与在捷克住的中国作家李永华先生
UMĚNÍ 艺术
Čínský malířský kurs evropské malby 欧洲绘画培训
Dětský výtvarný festival Praha 2016
布拉格2016孩子美术节
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 照片展览会
Na jih od mraků - krásy Yunnanu
云南竹的美境/展览会开业
VEČER S TCHAJWANSKOU LITERATUROU 台湾文学晚会
Večer s tchajwanskou literaturou
NOVÉ KNIHY 新的书籍
Muž s fasetovýma očima 複目昆人


Rok: 2016   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2016 捷华协会2016年会
VYHLÁŠENÍ PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE 宣布捷 – 汉文学翻译比赛
VZPOMÍNKA NA VĚNU HRDLIČKOVOU 对 Věna Hrdličková 的回忆 Za naší přítelkyní Věnou Hrdličkovou 回忆我们的亲爱的朋友 Věna Hrdličková
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 传统的中医 Čínská medicína v kostce 中医简介
Některé byliny tradiční čínské medicíny 介绍传统中药
ROZHOVORY S ČÍŇANY 和住在布拉格的中国人的讲话
Rozhovor s čínským malířem žijícím v Praze s panem Li Siang-süm 和住在布拉格的中国画家李祥旭先生的讲话
ČÍNSKÝ FILM 中国电影 Nejlepší z nejlepších 最好之的最好一个
PUBLIKACE 书记
RECENZE 书评


Rok: 2015   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2015
STANOVY ČČS
ASIJSKÁ STUDIA V OLOMOUCI
Nový projekt v Brně PŘESZEĎ.CZ (Pavel Šindelář)
PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ
NAŠI SINOLOGOVÉ Návraty II. Oldřich Král
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ rozhovor s paní Taj-ťün Hejzlarovou (Ivana Bakešová)
Nové knihy


Rok: 2014   Číslo: 2
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Jaromír Vochala K devadesátinám doc. PhDr. Věny Hrdličkové, CSc.
ZPRÁVA O ČINNOSTI – OLOMOUC Zpráva o činnosti olomoucké pobočky ČČS v zimním semestru 2014
KONFERENCE 8. výroční česko-slovenská sinologická konference
ROZHOVOR Česká republika očima Číňanů (Zdeněk Chmelka)
ČÍNSKÁ HUDBA Ťiang-nan s’-ču Z historie jednoho žánru čínské instrumentální hudby
(Jan Chmelarčík)
NAŠI SINOLOGOVÉ Návraty I Oldřich Král
DIPLOMATICKÉ STYKY Několik poznámek k oslavám 65. výročí navázání
diplomatických styků s ČLR (Ivana Bakešová)
INTERNET A ČÍNŠTINA Osobnostní charakteristiky pisatele a čínské znaky v internetové komunikaci (Václav Linkov)
DĚJINY Počátky novověkých křesťanských misií v Číně (Vladimír Liščák)
PUBLIKACE Kniha Mária Gálika v čínštině
Nové knihy – recenze


Rok: 2014   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2014
ASIJSKÁ STUDIA Novinky z Katedry asijských studií FF UP
KONFERENCE Ohlédnutí za konferencí Indigenous Elements
KNIHY Z OLOMOUCE „Chřest“ učebnic
ČÍNSKÝ FILM 2013 Nech rozkvitne 100 filmov
KULTURA Klára Štiplová: Kulturní politika a „kulturní renesance“ v současné Číně
UMĚNÍ Su Š’: Píseň cch’ na melodii: Píseň o harmonii s vodou (Šuej tchiao ke-tchou)
Zlata Černá: Krása řezby v kameni
DĚJINY Vladimír Liščák: Monsignor Celso Costantini a Čína
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ S Marinou Čarnogurskou rozmlouvala Ivana Bakešová
Nové knihy – recenze


Rok: 2013   Číslo: 2
KONFERENCE CAEA Ohlédnutí za konferencí CAEA 2013 v Olomouci
WORKSHOP Workshop pedagogiky čínštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci
KONFERENCE Katarína Feriančiková: Konferencia podľa firmy Čching pching-kuo
alebo pár slov o čínskej kultúre pohostinnosti
VÝROČÍ Orientalistické obory na Univerzitě Palackého v Olomouci slaví dvacítku
Akademici i studenti míří do světa
VÝSTAVA Zlata Černá: Čínské lidové umění
PŘÍLOHA Jan Paul: „Čínské fragmenty“
ČESKO-ČÍNSKÉ VZTAHY Rozmlouvala Ivana Bakešová: Kde stojí český pavilon z Expa 2010
VZPOMÍNÁNÍ DIPLOMATA Rozmlouvala Ivana Bakešová: Doyenem ve třiceti letech
FILMOVÝ FESTIVAL Pavel Dvořák: 16. medzinárodný filmový festival v Šanghaji
DIVADLO Ivana Bakešová: Dvě čínské hry na scéně Národního divadla
VÝROČÍ Jiří Šíma: 120 let od narození pana Rudolfa Kaliny, zakládajícího
předsedy Čínského sdružení
VĚDA John Tang: Evropské studie románu Chung-lou-meng v Mekce pandy velké
VAŠE DOPISY Postřehy z cesty do Říše středu


Rok: 2013   Číslo: 1
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ Tri pocty pre slovenského sinológa Mariána Gálika
ZPRÁVY Valná hromada 2013
Svaz čínských spisovatelů v Čechách
KULTURA Týden čínské kultury v Muzeu hlavního města Prahy
ČÍNSKÁ STUDIA Projekt olomouckých sinologů (Lenka Skácelíková)
NÁRODNOSTI ČÍNY Čchiangové – navzdory dějinám i přírodě (Jan Karlach)
REPORTÁŽ To nejlepší z megapole a z vekovské díry (Jan Körbel)
LITERÁRNÍ UKÁZKA Sü Wan-pching: Uvězněné srdce se zachvívá (překlad Veronika Danešová)
Š’Tchao: Reportáže z cest (překlad Veronika Danešová)
LITERATURA Bájná Eileen Chang (Zuzana Li)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ To špatné se řekne jednou a pak už se o tom nemluví (Ivana Bakešová)
VAŠE DOPISY Jak jsem viděl Čínu (Vlastimil Sembdner)
UPOUTÁVKA – ROZHOVOR Pobyt prof. Tchang Ťüna v Bratislavě
NOVÉ KNIHY Labrang – svet tibetského kláštora
Druhý břeh


Rok: 2012   Číslo: 1
Zlata Černá slaví osmdesátiny (O.Lomová)
Valná hromada 2012
Zemřela prof. Milena Doleželová-Velingerová (1932–2012) (Z. Černá)
Vyhlášení 10. ročníku soutěže v překladu z čínštiny
Tisková zpráva k průběhu projektu Čínština pro praxi aneb: Jsme v polovině pouti
75. výročí založení Česko-čínské společnosti (I. Bakešová)
Orientální ústav si připomíná 90. Výročí svého vzniku (V. Liščák)
50 let Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd (V. Liščák)
80 let orientalistických studií na Varšavské univerzitě (V. Liščák)
Dny čínské kultury v Muzeu hlavního města Prahy, Nedožité osmdesátiny sinoložky Xenie Dvorské (Z. Černá)
Oslava čínského Svátku čistoty a jasu (Qingmingjie) v Olomouci
Císařský ples Katedry asijských studií FF UP
Daniela Šejnohová (1929–2011) (Z. Černá)
Překlady české literatury do čínštiny prostřednictvím esperanta (M. Malovec)
Čínsky snadněji: na Univerzitě Palackého vznikla moderní učebnice pro nesinology (L. Skácelíková)
Li Renshun – nejznámější čínská choreografka – studovala v Československu (I. Bakešová)
Životná spoveď slovenského sinológa Mariána Gálika
Paj Čchung-li (Z. Černá)
ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍM TAOISTICKÉM FÓRU 2011
V posvátných horách Cheng-šanu (R. Fellner)
Mo Jen – nositel Nobelovy ceny: VYSCHLÁ ŘEKA (povídka, přeložil F. Reismüller)


Rok: 2011   Číslo: 2
Velký úspěch manželů Hejzlarových (V. Liščák)
Recenze románu Na Řece (L. Olivová)
Marián Gálik na prvom Svetovom kultúrnom fóre (M. Gálik, V. Liščák)
Výroční česko-slovenská sinologická konference (V. Liščák)
Cena Český patriot dr. Zlatě Fořtové (V. Liščák)
V. konference z oboru Kulturní a sociální antropologie vých. Asie (V. Liščák)
Zpráva z jubilejního 12. ročníku Měsíce čínské kultury 2011 (K. Szokalová, I. Vítková)
Stretnutie s čínskym laureátom Nobelovej ceny (M. Gálik)
Hvězdička, naše nejmilejší čínská přítelkyně. (V. Hrdličková)
Vzpomínky na Čínu (D. Borovansky, V. Borovansky)
NOVÉ KNIHY
Rozhovor s doc. Jaromírem Vochalou (I. Bakešová)
LITERATURA:
- Zhou Yunpeng: Vlak v zelenej koži (Povídka, přeložil P. Dvořák ml.)
- Lung Tung: Pražské graffiti (překl. Zuzana Li)
SOUTĚŽ V PŘEKLADU
- Konečné vyhodnocení 9. ročníku soutěže v překladu z čínštiny (2011)
- Čang Aj-ling: Blokáda (vítězný překlad Filipa Lexy)
75. výročí založení Česko-čínské společnosti (I. Bakešová)Rok: 2011   Číslo: 1
Valná hromada 2011
Vyhlášení 9. ročníku soutěže v překladu z čínštiny
Úspěchy naší sinologie
Lingvistka a sinoložka PhDr. Zdenka Heřmanová, CSc. oslavila
osmdesáté narozeniny
(H. Třísková)
Odešel pan Švarný… 19. 4. 2011 (H. Třísková)
Vzpomínka na Josefa Fasse – sinologa, diplomata a člověka (J. Šíma)
Sto let Čínské republiky (V. Liščák)
Výstavy Opičího krále (Z. Heřmanová)
Kde bude stát český pavilon z Expa 2010? (Ľ. Obuchová)
Tomáš V. F. Jirsák Havran o Expu 2010 v Šanghaji (rozhovor)(J. Herold)
Čínština pro praxi (Inovace oboru čínská filologie na UP Olomouc)
Vzpomínání na Yang Leyun (I. Bakešová)
Obří vydavatelské dílo (J. Hejzlar, k soubornému vydání díla Čchi Paj-š v Pekingu)
NOVÉ KNIHY:
- J. Hejzlar: Čínská krajinomalba
- M. Hábová: Moderní čínština moderní metodou
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ: Rozhovor s profesorkou Milenou Doleželovou (I. Bakešová, L. Kellnerová-Kalvachová)
Uletět – s Gaem a (na)proti Gaovi (překlad E. Fialková)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Rudolf Medek: Číňánek LiRok: 2010   Číslo: 2
„Stále mě to baví...“ Stát. cena 2010 za překladatelské dílo Oldřicha Krále. (L. Olivová)
Slovenský sinológ na kultúrnom fóre EÚ-Čína (V. Liščák)
Výroční česko-slovenská sinologická konference (V. Liščák)
Zpráva z 11. ročníku Měsíce čínské kultury 2010 (E. Fialková)
Jeden den na EXPU (I. Bakešová)
ČÍNA OČIMA ČS. DIPLOMATŮ IV. Jaroslav (František) Hnízdo (I. Bakešová)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Rozhovor s panem ing. Ladislavem Šáralem a jeho manželkou Helenou Šáralovou. (I. Bakešová)
Expedice do Tibetu 1956 Úryvky z připravovaného rozhovoru s doc. Augustinem Palátem. (Ptala se I. Bakešová)
NOVÉ KNIHY:
- Výzkum evropských jazyků a kultury.
Publikace vydaná v Pekingu u příležitosti 65. výročí navázání diplomatických styků s některými zeměmi východní Evropy.(I. Bakešová)
- F. Zakaria: Postamerický svět.
- F. Rampini: Čínské století.
- D. Třesohlavová: Útěk a návraty. Čínské zápisky.
- R. Furst: Česko-čínské vztahy po roce 1989.
Jak lingvista přepsal čínské dějiny. Ke 105. narozeninám tvůrce pinyinu (V. Liščák)
Taši Dawa, Paj Süe-lin – beseda se spisovateli (Zuzana Li a V. Liščák)
Lao Še: Stará dobrá firma (Oceněná povídka, přeložila Karin Sojková)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Jorge Luis Borges: Zahrada, v které se cestičky rozvětvujíRok: 2010   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2010
Reakce na dopis čtenářky V. Komzalové (viz Fénix 2009/1) (L. Šáral)
Soutěž v překladu z čínštiny. Vyhlášení 8. ročníku.
Profesor Oldřich Švarný oslavil devadesátiny. (H. Třísková)
Vzpomínka na paní Yang Leyun.
Slovenská literárna sinológia sa predstavila v Číně.

ČÍNA OČIMA ČS. DIPLOMATŮ V. Gajdovo mandžuské dobrodružství. (I. Bakešová)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Strom s kořeny na obou březích. I. Zbigniew Slupski, II.
Tereza Lechowska.
(Z. Černá, I. Bakešová)
NOVÉ KNIHY
- Dong Yue: Vsuvka do putování na Západ: román na přidanou. Maxima, Lásenice, 2009
- V. Hrdličková, A. Trnka: Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře.
Grada Publishing, Praha, 2009
- P. Haski: Deník čínské školačky. Vyd. Víkend, Líbeznice, 2004
- Gao Xingjian: Hora duše. Academia, Praha, 2010
- R. Thurman: Proč potřebujeme dalajlamu. DharmaGaia, Praha, 2009
- Dekiji Cchering: Můj syn dalajlama. Lungta, Praha, 2010
- D. Kane: Knížka o čínštině. DesertRose, Mirošovice, 2009
Odorik z Porderone a jeho zpráva o východních krajích. (V. Liščák)
DOKUMENT. Čínská Charta 08. (Úvod O. Lomová, text česky a čínsky)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Zdeněk Sklenář: Čínské úlomky.


Rok: 2009   Číslo: 2
ČÍNA OČIMA ČS. DIPLOMATŮ IV. Oficiální styky. K 60. výročí navázání diplomatických styků s ČLR. (I. Bakešová)
Leshan - klášter Wuyousi. (I. Bakešová)
Zápisky z Frankfurtského knižního veletrhu 2009 (J. Lukavec)
NOVÉ KNIHY
- Dny prožité ve druhém domově. (Vzpomínky čínských studentů studujících v
Československu.) red. Chen Pingling, Xinhua Chubanshe, 2009.
- M. Kohn: Lama of the Gobi. Dazan Rabjaa 1803-1856. Maitri Books, Ulaanbaatar, 2006
Bohumil Hrabal v Číně. (Wan Shirong, R. Greplová)
Alfred Strejček exkluzivně v Olomouci. (Z. Grešnerová)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Člověk má mít pocit, že on je on. (Se Zlatou Černou hovořila I. Bakešová)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Enrique Stanko Vráz: Povídky slepé pěvkyně Nankingské.


Rok: 2009   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2009
Reakce čtenářky (Věra Komzalová)
Vyhlášení 7. ročníku soutěže v překladu z čínštiny
Oceněná povídka za rok 2008
Pocta slovenskému sinologovi (V Liščák)
ČÍNA OČIMA ČS. DIPLOMATŮ III. K 60. výročí navázání diplomatických styků (I. Bakešová)
Ohlédnutí za olympiádou v Pekingu
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ - Čína mého srdce II. (M. Strouhal)
Seminář čínských filmů (Viera Langerová)
Zpráva o konferenci (Lucie Olivová)
Jarní výstavy (Lucie Olivová)
RECENZE.
Čínština pro samouky aneb čínština podle paní Li Beibei (Linda Sun)
NOVÉ KNIHY:
Kontakty Evropy s Čínou za Mongolů (V. Liščák)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Jaroslav Hašek: Čung Jungu: O bleše a císaři Ihangovi


Rok: 2008   Číslo: 2
30. výročí centra Rabten Čhöling ve Švýcarsku. (L. Chaloupková)
Kontakty mezi Východem a Západem ve středověku. Vědecké sympozium na Slovensku, 25.-28. 6. 2008) (V. Liščák)
ČÍNA OČIMA ČESKOSLOVENSKÝCH DIPLOMATŮ II. Styky s Čínou po roce 1918 v archivních dokumentech. (I. Bakešová)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Čína mého srdce I. (M. Strouhal)
Studium v Číně aneb Jak poznat sám sebe. (J. Strachová)
Dojmy a postrehy z dvoch inscenácií čínského divadla v českom provedení. (K. Feriančíková)
NOVÉ KNIHY
- J. Hejzlar: Čchi Pai-š´ a jeho slavní žácí Li Kche-žan a Chuang Jung-Jű. Katalog výstavy v Galerii Z. Sklenář, 2008
- Liu Tianbai: Wo zai jinse de Bulage, Zhongguo qingnian chubanzhe. 2008
- Scott D. Seligman. Čínská obchodní etiketa. BB/art, Praha, 2007
- Wang Yao-ťing: Čínské malířství. Knižní klub, Praha, 2008
Čínský pinyin oficiálně i na Taiwanu. (V. Liščák)
Pozemská bída národní hudby. (J. Chmelarčík)
Zpráva z kongresu biologů. IBIO 2008. Hangzhou, 18.-20.5.2008 (J. Gabriel, T. Větrovský)
Dobrodruzi, cestovatelé a obchodníci na Hedvábné cestě. (V. Liščák)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Ezra Pound: Zpěv třináctý. (Canto XIII.)Rok: 2008   Číslo: 1
VALNÁ HROMADA 2008, zpráva o činnosti pobočky společnosti v Olomouci.
SOUTĚŽ V PŘEKLADU Z ČÍNŠTINY. Vyhlášení 6. ročníku.
Zemětřesení v Sichuanu. (I. Bakešová)
Cesta do S´-čchuanu a zamrzlá řeka Jang-c´. (Z. Heřmanová)
Dopadly volby na Taiwanu jinak, než se čekalo? (I. Bakešová)
ČÍNA OČIMA ČESKOSLOVENSKÝCH DIPLOMATŮ I. Vladivostocká deklarace. (I. Bakešová)
V zajetí bambusového moře. (K. Kučerová)
NOVÉ KNIHY
- Brána bez dveří – Wumenguan. (překlad a komentář O. Král)
- L. Olivová: Tradiční čínská architektura. Dokořán, Praha, 2008
- Ho Xuan Huong: O jeskyních, vějířích a jiných věcech tohoto světa. DharmaGia, 2007
- J. Hubička: Hledání čínského draka. Radioservis, Praha, 2008
- D. Uher, Liu Xuemin, j. Vykoukal: Učebnice čínské konverzace. Leda, Praha, 2007
- V. Liščák: Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Libri, Praha, 2008
- V. Ando: Farmakologie klasické čínské medicíny. Svítání, 2007
Mae Salong, kousek Číny v thajských horách. (J. Arcimovičová)
Ču C´-čching: Zemřelé manželce. Vítězná povídka z překladatelské soutěže 2007. (Překlad T.Slaměníková) Český i čínský text.
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Rozhovor s ing. Jaroslavem Ruskem, natočený 20. prosince 2005. (I. Bakešová)
Jezuité v Číně a Tibetu. (V. Liščák)
Zajímavá konference o zvířatech skutečných i mytologických. Olomouc, 28.března 2008. (L´. Obuchová)
J. Vlach: Číňané. Ukázka z knihy Národové asijští, Matice lidu roč. XXXV., Praha 1901.
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Miroslav Míčko: Testament Mistra Wu.


Rok: 2007   Číslo: 2
Sinolog Jaromír Vochala osmdesátníkem (V. Hrdličková)
Osobní vzpomínka na paní Jiang Chengjun (I. Bakešová)
Dvě životní a pracovní období paní Li Taj-ťün (Z. Heřmanová)
Otevření Malého asijského muzea (V. Liščák)
Podzimní povídání o čaji (F. Mráček, L. Kazda)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Povídání o Číně s docentem Palátem. Hrst náhodných vzpomínek na Čínu 50. let (2) (zaznamenala J. Arcimovičová)
Hudba v severním Shaanxi. Zpráva z etnomuzikologického terénního výzkumu (2) (Jan Chmelarčík)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA Julius Zeyer: Zrada v domě Han


Rok: 2007   Číslo: 1
Čestný doktorát Augustinu Palátovi (D. Uher)
VALNÁ HROMADA 2007
Výroční schůze pobočky ČČS v Olomouci
NOVÉ KNIHY
- Dva výbory čínských povídek (Z. Heřmanová)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ Povídání o Číně s docentem Palátem (1) (J. Arcimovičová)
Čínský dětský den Česko-čínské společnosti.
O čínském počítání (Vladimír Liščák)
Zpráva z etnomuzikologického terénního výzkumu (1) (Jan Chmelarčík)
Nástin americko-asijských archeologických, antropologických a jazykových korelací (M. Halbich)
Pojem shen v čínských teoretických textech o malířství (M. Pejčochová)
Tradiční čínská kultura a myšlení v Lidové univerzitě
Střípky z Labrangu
(J. Arcimovičová)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA Miloslav Fábera: O skrytém mudrci


Rok: 2006   Číslo: 2
Setkání s ctihodným Tubudan rinpočhe v Praze. (L. Chaloupková)
VZPMÍNKY SINOLOGŮ. Věna Hrdličková – vzpomínání. (H. Třísková, J. Šrajerová)
Jang Ťű-jou: Ošklivý Křivohlávek. Přeložil J. Hudeček. Oceněná povídka, text česky a čínsky.
NOVÉ KNIHY
- L. Olivová: Klenoty čínské literatury. Portál, Praha 2006
- Jiang Chengjun: Dějiny české literatury. Čínsky. 2006
Katalánský atlas 1375 a Čína. (V. Liščák)
Posvátno a biblický Josef. (J. Zajíčková)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Jiří Daníček: O čínském zelí.


Rok: 2006   Číslo: 1
Blahopřání docentce Věně Hrdličkové
VALNÁ HROMADA 2006 (Zpráva o činnosti chebské pobočky, Z činnosti Klubu ekonomické spolupráce)
Významné ocenění slovenskému sinologovi (V. Liščák)
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Jsem sinolog? Rozhovor s prof. PhDr Oldřichem Švarným CSc. (I. Bakešová)
Čínský dětský den - fotoreportáž
VÝSTAVY
- Výstava o Koreji
- Staletí s hedvábím. Pět tisíc let čínského textilu
Š´Kchang: Potácení (Úryvek z románu. Přeložil L. Zádrapa)
Vliv křesťanství na morální hodnoty v moderním světě. (L. Rejchrt)
Islám a sekularizace (V. Sáňka)
Tatínek přichází na oběd (Taj-ťün a Josef Hejzlarovi)
LITERÁRNÍ PŔÍlOHA. Willy Kyrklund: Mistr Ma


Rok: 2005   Číslo: 2
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ - Studia Sinica at Tibetica Rozhovor s profesorem PhDr Josefem Kolmašem, DrCs, bývalým ředitelem Orientálního ústavu AV ČR (I. Bakešová)
Prof.PhDr Oldřich Švarný, CSc - pedagog (D. Uher)
VÝSTAVA - Ignác Sichelbarth (1708-1780). Z Nejdku až na císařský dvůr (E. Smilková podle E. Zettla)
Pátá mezinárodní konference o biologii hub a o houbových produktech, Šanghaj, 2005. (J. Gabriel)
NOVÉ KNIHY
- O. Lomová, Yeh Kuo-liang: Ach běda, přeběda! Oplakávání mrtvých ve středověké Číně
- Lucie Olivová: Tabák v čínské společnosti, 1600-1900
- J. Průšek: Sestra moje Čína
Měsíc čínské kultury v Olomouci. (L. Vokřálová)
DROBNÉ ZPRÁVY
- Setkání s redakory České sekce Čínského rozhlasu pro zahraničí v Praze
- Beseda české sekce CRI a pobočky CCS v Chebu
- Čínský rozhls pro zahraničí
Cizí náboženství v Číně ve středověku (V. Liščák)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Hans Ch. Andersen: Slavík


Rok: 2005   Číslo: 1

VALNÁ HROMADA 2005
Zpráva o činnosti poboček v Chebu a Olomouci.
Výstava pečetí a kaligrafií
K jubileu docentky Hrdličkové
(J. Kolmaš)
Realita a iluze - Tibet bez předsudků (I. Bakešová)
SOUTĚŽ V PŘEKLADU Z ČÍNŠTINY, vyhodnocení, vyhlášení nového ročníku, vítězná povídka.
Vánoce v Pekingu (R. Řepa)
Problémy s udělováním víz
První dáma na Taiwanu
(I. Bakešová)
Zemřel reformátor Čao C´-jang (V. Liščák)
Obnoveny přímé lety mezi Taiwanem a ČLR (V. Liščák)
Studium čínštiny na Českém vysokém učení technckém
Odešla Marcela Stolzová
Rok: 2004   Číslo: 3
VZPOMÍNKY SINOLOGŮ. Věra Sýkorová. (I. Bakešová)
Střípky z Taiwanu. (V. Liščák)
Fonetické abecedy a nová taiwanská transktipce. (V. Liščák)
Tiché hory vyprávějí - poetická výstava taiwanského malíře Sű Kuo-chuang v Národní galerii. (L. Olivová)
NOVÉ KNIHY
- F. Stočes: Písně a verše staré číny. Mladá fronta, Praha, 2004
- F. Stočes: Li Po - Život v básních. Univerzita Palackého, Olomouc, 2003. ( Připojena podrobná biografie autora Doc. Ing. Ferdinanda Stočese, kterou zpracoval V. Liščák)
- G. Menzies: 1421: Rok, kdy Čína objevila svět. Mladá fronta, Praha, 2004
Tajné ženské písmo. (V. Liščák)
Rané křesťanské rukopisy z Dunhuanghu. (V. Liščák)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Fraz Kafka: Při stavbě čínské zdi.


Rok: 2004   Číslo: 2
DOKUMENT. Dopis předsednictva společnosti ministru zahraničních věcí ČR o udělování vstupních víz etnickým Číňanům.
Za Josefem Fassem (1930-2004) (J. Komaš)
Čínská provincie Guizhou. (J. Arcimovičová)
Sedm kuejlinských divů a jejich proměny. (J. Hejzlar)
O rybaření s kormorány v jižní Číně. (V. Liščák)
Kdo umí lépe čínsky? (L. Olivová, H. Třísková) Čeští studenti sinologie v prestižní soutěži.
Guan Yin - klasická čajovna v centru Prahy. (P. Humpolec)
Nie Gannu: Kdybych byl králem. Překlad M. Mlíčková. Jedna z povídek zaslaných do překladatelské soutěže 2003. Text čínsky a česky.
Čína ve stu grafických listech. (Z. Černá) Výstava ze sbírek Náprstkova muzea. Praha, Lobkovický palác, 16.4-29.8.2004
Kontakty mezi Východem a Západem před rokem 1250. (V. Liščák) Vědecké sympozium na Slovensku, 2.-6.6.2004
Střechy a krovy. (P. Humpolec)
NOVÉ KNIHY
- I. Bakešová, R. Fürst, Z. Heřmanová: Dějiny Tibetu. Lidové noviny, Praha, 2004
- J.K. Fairbank: Dějiny Číny. Lidové noviny Praha, 2004
- Čchü Jüan: Z Čchuských písní. Překlad J. Vochala. BB Art, Praha, 2004
- M. Yamashita: Marco Polo. Mladá fronta, Praha, 2003
- J. Arcimovičová: Čínská medicína pod pokličkou. Beta-Dobrovský, Praha, 2004
- P. French: Tibet, Tibet. Historie ztracené země. BB Art, Praha, 2004
- G. van Grasdorff, G. Collart: Posvícení v rudých tmách. Dokument o čínské okupaci Tibetu. Volvox Globator, Praha, 2004
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Jaroslav Hašek: Čžen-si, nejvyšší pravda.


Rok: 2004   Číslo: 1
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SOUTĚŽ V PŘEKLADU Z ČÍNŠTINY DO ČEŠTINY
- Vyhodnocení za rok 2003.
- Vyhlášení 3. ročníku 2004
Čínské deskové hry aneb Kdo si hraje, nezlobí. (I. Bakešová)
Sója a fytosterogeny. Tradiční čínská medicína. (J. Arcimovičová)
Informace o veletrhu cestovního ruchu v Taipei. (I. Bakešová)
Dnešní Tibet. (V. Liščák)
NOVÉ KNIHY
- Jüan Mej: O čem Konfucius nehovořil. Brody, Praha, 2003
- F. Stočes: Li Po - život v básních. Palackého univerzita, Olomouc, 2003
Hedvábná cesta a styky Východ - Západ ve středověku. (V. Liščák)
LITERÁRNÍ PŘÍLOHA. Čínské vzpomínání Tadeusze Konwického. (Úryvek z knihy "Kalendář a parte". Překlad J. Belling)


Rok: 2003   Číslo: 3
Nečekaný odchod uprostred plného pracovného nasadenia.Nekrolog doc. PhDr. Dany Kalvodové, CSc. (K. Feriančíková)
Týden v Tibetu (1.) (V. Liščák)
Muzeum tradiční čínské medicíny v Hangzhou (J. Arcimovičová)
"Madame Chiang Kai-shek" opustila tento svět (V. Liščák)
Čína dobývá vesmír (V. Liščák)
Zatím nejvyšší mrakodrap na světě stojí v Taipei (V. Liščák)
Generační změna v čele ČLR (V. Liščák)
NOVÉ KNIHY:
- Vítězslav Veselý: O mé cestě do Číny (nakl. VUT, 2003)
- Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi: Příběh čaje (Argo, 2002)
- Bei Dao: Noční hlídka (2003)
- L. Olivová (red.): Zkouškový systém na Dálném východě (Čs. orient. spol., 2003)
- L. Kundera: Piju čaj (Atlantis, 2003)
- Čínské bajky a povídky (Agave, 2003)
- I. Bakešová: Čína ve XX. století, díl druhý (UP Olomouc, 2003)
B. Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu ve Stavovském divadle v Praze
Eunuši ve staré Číně (R. Vařeková s doplněním V. Liščáka)
Taiwanský denník (S. Mannová)


Rok: 2003   Číslo: 2
Hazardní hry ve staré Číně. (L. Olivová)
Vyhlášení nového ročníku soutěže v překladu.
Mister Butterfly. K premiéře dramatu M. Butterfly současného amer. autora D.H. Hwanga. (V. Liščák)
Brilantní vystoupení čínského klavíristy v Rudolfinu. Li Yundi. (L. Olivová)
NOVÉ KNIHY
- D. Kalvodová: Asijské divadlo na konci milénia. Academia, Praha, 2003
- T. Brook: Čtvero ročních období dynastie Ming. Čína v období 1368-1644. (Překlad V. Liščák) Vyšehrad, Praha, 2003
- J. Vochala: Čínsko-český a česko-čínský slovník. Leda, Praha, 2003
Skvělý software na psaní znaků. (V. Liščák)
Roční období v těle člověka a v „těle“ společnosti Číny. (Z. Franklinová)
Za krásami jižního Maroka. (v. Liščák)Rok: 2003   Číslo: 1
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
SOUTĚŽ V PŘEKLADU Z ČÍNŠTINY
- Jü Chua: Co v poledne kvílel severozápadní vítr. (text česky i čínsky, vítězný překlad M. Dvořáková)
- Vyhlášení 2. ročníku soutěže
Osmdesátiny Augustina Paláta (J. Kolmaš)
70 let naší předsedkyně Zlaty Černé. (Z. Heřmanová)
Nejen o taiwanském filmu na Febiofestu. (N. Šímová)
Čínská hospůdka v samotném srdci Prahy. (L. Lugiano)
Chcete se učit čínsky? Přehled kurzů. (L. Olivová)
Cestování a dopisy za dynastie Ming. Ukázka z připravovaného překladu knihy T. Brooka: Čtvero ročních období dynastie Ming. (V. Liščák)Rok: 2002   Číslo: 3
Za čínským bohemistou Ču Wej-chuou. (Z. Heřmanová)
Vzpomínka na kamaráda. (Ču Wei-chua). (J. Šíma)
Karel Slavíček v čínském překladu. (J. K.)
Čajové hory Wu-i. (J. Arcimovičová)
Z NOVÝCH KNIH
- V. Hrdličková: Moudrost staré Číny. Portál, Praha
- Čchi Paj-š': Verše od Bazénu spadlé hvězdy. Brody, Praha, 2002
UKÁZKA Z KNIHY. Příprava na převzetí Taiwanu. (Týká se událostí roku 1895, autor není uveden)
Bratr Odorik - Oldřich z Furlanska. (V. Liščák)
Kdo bude vládnout v Číně 21. století. (M. Kříž)
DOKUMENT. Usnesení evropského parlamentu o Výboru pro komunikaci mezi Evropou a Asií: Strategický plán pro upevnění partnerství.
Čínské právo ve 20. století. I. Právo rodinné (sňatek a rozvod). (O. Kučera)
Počátky křesťanství v Číně 2. (V. Liščák)


Vyšlo jako dvojčíslo 2002/3-4


Rok: 2002   Číslo: 2
VYPSÁNÍ 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE V PŘEKLADU Z ČÍNŠTINY DO ČEŠTINY.
Z našich poboček
Z dějin Číny - Admirál Čeng Che a první cesta kolem světa?
Čínské právo ve XX. století (O. Kučera)
Z NOVÝCH KNIH:
- Čchi Pai-š´: Verše od Bazénu spadlé hvězdy
- Lexikon čínských symbolů
Počátky křesťanství v Číně Raní křesťané a Čína, Nestoriánství, Nestoriánství v tchangské Číně, Nestoriánští misionáři, Kamenná stéla ze Si-anu, Nestoriánská obec v Číně, Další osudy nestoriánství. (V. Liščák)


Rok: 2002   Číslo: 1
VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKO-ČÍNSKÉ SPOLČNOSTI
STANOVY ČESKO-ČÍNSKÉ SPOLEČNOSTI.
Osmdesát let Orientálního ústavu. (J. Kolmaš, V. Liščák)
Příběh amerických Číňanů, 1848 až 1906. (L. Olivová)
VÝSTAVA. Proměny tuše. Dva současní taiwanští malíři (Ch´en Ch´i-kwan, Hsű Kuo-huang), Karolinum únor 2002.
NOVÉ KNIHY
- P. Short: Mao. BB art, Praha, 2001
- Cha Ťin: Čekání na Lina. Odeon, Praha, 2001
- I. Bakešová: Čína ve XX. století, díl I. Univerzita Palackého, Olomouc, 2001
Pagoda na Tygřím pahorku v Su-čou. (J. Arcimovičová)
Čínská houba nesmrtelnosti. (J. Arcimovičová)
Holanďané v Číně a na Taiwanu. (V. Liščák)


Rok: 2001   Číslo: 3
Největší čínská zahrada v Evropě. (Z. Heřmanová)
Setkávání s opičími králi. (Z. Heřmanová)
Cesta za čajem, aneb Rekviem za tropické lesy. (P. Humpolec)
Mám čínské přátele na obou březích Tichého oceánu. (Z. Placher)
Co byste měli vědět před cestou do čínských končin. (V. Liščák)
Soutěž Poutník 2000 - vyhlášení výsledků.
E-mei šan, Hora Strmících obočí. (J. Hrubý)
Čínské zelí. Tradiční čínská medicína. (J. Arcimovičová)
NOVÉ KNIHY
- A. Palát, J. Průšek: Středoveká Čína. Dharmagaia.
Výstava "loutek" z Pekingské opery na Novoměstské radnici. (D. Langová)
Náboženství na Taiwanu 2. Ostatní nezávislá náboženství, Náboženství imnportovaná z čínské pevniny, Náboženství importovaná ze zahraničí, Nová náboženství vytvořená z již existujících. (V. Liščák)


Rok: 2001   Číslo: 2
INFORMACE Z PLENÁRNÍ SCHŮZE ČČS
Odešel z našich řad...(JUDr. Zdeněk Čejka) (V. Dřínek)
Unicaria: bylina třetího tisíciletí. (J. Arcimovičová)
Články o Číně v letech 1909 - 1920. (V. Liščák)
Náboženství na Taiwanu 1. (V. Liščák)


Rok: 2001   Číslo: 1
Kalendář. Křesťanský kalendář, Čínský kalendář.
Z NOVÝCH KNIH:
- Vzpomínky. Léta běží a kruh se uzavírá
- Z čínských pověstí: Kropenatý balvan
Střípky z cesty do Číny - podzim roku 1997.
Zpráva o průběhu Měsíce čínské kultury v Olomouci.
NAŠE KNIHOVNIČKA: Články o Číně v letech 1903-8
První obnovený orientalistický ples.
Cvičení Tchaj-ťi čchüan
Jazyky Číny. Jedna čínština či několik čínských jazyků, Čínské jazyky Mandarínština a standartní čínština, Další jazyky severní skupiny, Wu - šanghajština a jiné, Kantonština a jazyky jüe, Jazyky min (fuťienština, taiwanština a jiné), Jazyky siang (chunanština), Jazyky hakka a kan.


Rok: 2000   Číslo: 3
Staré čínské mosty (l. Olivová)
Tradiční čínská medicina. Kustovnice čínská. Hloh klínový. (J. Arcimovičová)
Čínští židé. (V. Liščák)
Imprese z Taiwanu. Dobrodružství na Hoře supího ducha. (K. Kučerová)
The National Geographic Magazine. Články o Číně v letech 1897-1901
Boxerské povstání očima současníků (2.) (v. Liščák)

Vyšlo jako dvojčíslo 3-4/2000


Rok: 2000   Číslo: 2
Čínské laky ve sbírce Náprstkova muzea. (Z. Černá)
Loutkové a stínové divadlo. (Z. Heřmanová)
Ekonomika ČLR 2000. (J. Horňáková)
Český výherce v mezinárodní soutěži znalostí o Číně. (K. Ouroda)
Hongkongské muzeum čajové keramiky. (J. Arcimovičová)
Na sinologickém parníku hrálo Kung-pao.
Boxerské povstání očima současníků. Ke 100. výročí povstání I-che tchuanů. (V. Liščák)


Rok: 2000   Číslo: 1
Deset let obnoveného trvání Česko-čínské společnosti (V. Hrdličková)
Plenární schůze 12.2.2OOO.
Nestorovi české sinologie. Doc. PhDr. Oldřich Švarný CSc. (Z. Heřmanová)
Zprávy o činnosti poboček ČČS v Olomouci a v Chebu.
Jak převádět pinyin na českou transkripci (H. Třísková)
Měsíc Číny v Malaché
Benického zátiší v Liběchově (J. Cimický)
Za Luborem Hájkem (V. Hrdličková)
Tradiční čínská medicína. Borýt barvířský. (J. Arcimovičová)
Čajovník čínský. (R. Chejnovských)

Přihlásit se