Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936Čína/ Kham/
Tibetská autonomní oblast je nejdůležitější, ale ne jedinou částí etnického Tibetu. K historickému, etnickému Tibetu náležejí i rozsáhlá území na sever, východ a jih od hranic dnešní Tibetské autonomní oblasti. Některá z těchto území jsou dnes součástí sousedních států, Indie a Nepálu, nebo sousedních čínských provincií. Podstatná část východního Tibetu - Kchamu - je součástí provincie Sichuan. Žije zde svérázná tibetská etnická podskupina - Kchampové, kteří jsou i v historických pramenech líčeni jako obávaní zbojníci. Právě oni se dnes nejhůře přizpůsobují změněným životním podmínkám. Při putování východním Tibetem se i dnes můžete stát svědky "nebeského pohřbu".
Přihlásit se