Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936  •  

  • ČČS vydala

  • Sedm rozhovorů s doc. Augustinem Palátem vyšlo pod souborným názvem Augustin Palát: Vzpomínky na Čínu a sinologii. Sborník je doplněn kolekcí unikátních fotografií. Společně s nimi je vyprávění A. Paláta jedinečným svědectvím doby a mimořádně vysoké úrovně, kterou čs. sinologie dosáhla v prvních letech po 2. světové válce. Publikaci doporučujeme především mladým sinologům, kteří nyní na toto dědictví navazují.
  • Publikaci, která vyšla díky sponzorskému daru našeho člena je možno zakoupit na všech akcích Česko-čínské společnosti.
  • Po delší době se naší společnosti podařilo vydat díky sponzorům samostatnou publikaci - výbor z unikátních fotografií z kolekce fotografií z Číny 50. let. Autorem fotografií je čestný předseda naší společnosti doc. A. Palát. Výbor uspořádal člen společnosti P. Humpolec. Publikaci v ceně 200 Kč je možné zakoupit v knihovně Ústavu Dálného východu v Celetné ulici nebo na adventním večeru 8. 12.2015. (Viz akce připravované)  

 

  

Ivana Bakešová: Život mezi Čínou a Japonskem

Čtyři rozhovory s doc. Věnou Hrdličkovou doplněné bohatou fotopřílohou, obsáhlou bibliografií a vyčerpávajícím rezumé v čínštině a angličtině.

Ivana Bakešová: Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy v letech 1918-1949.
Předmětem zájmu této publikace jsou nejen aktivity československých legií pohybujících se v letech 1918-1921 po čínském území, ale především aktivity legionářů, kteří v Číně zůstali ať již ve službách státu, nebo jako soukromé osoby. Tito lidé se významně zasloužili o rozvoj československo-čínských diplomatických, obchodních i kulturních kontaktů. Díky tomu, že je publikace zpracována téměř výlučně na základě archivních dokumentů, nabízí i nečekaná zjištění a překvapivé perspektivy pohledu na některé události československé zahraniční politiky v meziválečném období a v době druhé světové války. Je proto zajímavá nejen pro zájemce o moderní dějiny Číny, ale především pro historiky předmnichovské republiky a aktivit Benešovy vlády v Londýně. Knihu vydala Univerzita Karlova v Praze s příspěním Ťiang Ťing-kuovy nadace.
7x čínská avantgarda
Výbor sedmi povídek, které byly oceněny v prvních třech ročnících (2002-2004) studentské soutěže v literárním překladu z čínštiny pořádané Česko-čínskou společností. Povídky patří k jednolitému proudu čínské avantgardní beletrie konce osmdesátých let 20. století. Paralelně s překladem je otištěn původní text v čínštině. Autory překladů jsou J. Benešová, M. Dohnalová a P. Šimon, odborný doslov s podrobnou informací o autorech napsal Dr. Dušan Andrš z Ústavu dálného východu UK. 208 str.
Vydala Česko-čínská společnost, pobočka v Olomouci, 2006,
ISBN 80-902515-6-0
Čajová zastavení. O kultuře čaje v Číně.
Sborník statí, red. Z. Heřmanová, V.Liščák. 76 str.
Čs.-čín. spol., Praha 1998, ISBN 80-902515-0-1 ROZEBRÁNO
H. Třísková: Čaj zelený, čaj rudý.
L´. Obuchová: Číňané a čaj.
Z. Černá: Čajová keramika ve sbírce Náprstkova muzea.
Věna a Zdeněk Hrdličkovi: Senča - čínský způsob pití čaje v Japonsku.
Z. Heřmanová: Čaj a kaligrafie.
L. Borotová: O zbloudivším čaji a zpochybněných originálech.
J. Hejzlar: Malé vzpomínání při čaji.
Taj-tun Hejzlarová: Čajovna mého dětství.
V. Hrdličková: Několik drobných poznámek o vztahu moderních čínských spisovatelů k čaji.
L´. Obuchová: Svátky čaje v jižní Číně.
Věna a Zdeněk Hrdličkovi: Čaj jako dar a inspirace básníků.
Plynutí času na Dlouhé řece.
Sborník statí, 141 str. Čs.-čín. společnost, Praha 2002
Vladimír Liščák: Dlouhá řeka – geografický přehled
Ľubica Obuchová: Čínské vodní toky
Jakub Maršálek: Vývoj od neolitu
Ľubica Obuchová: Dlouhá řeka v mytologii
Josef Hejzlar: Deset tisíc mil
Olga Lomová: Li Tao-jüan: Tři soutěsky
Věna Hrdličková: Su Tung-pcho
Věna Hrdličková: Su Š’ – Opřen o hůl
Olga Lomová: Tu Fu – básník na Dlouhé řece
Lucie Olivová: Zlatý věk Yang-zhou
Ivana Bakešová: Řeka zlatého písku
Zdeněk a Věna Hrdličkovi: Putování po Dlouhé řece
Vladislav Dřínek: Hospodářský rozvoj
Zlata Černá: Na jih od řeky
Posvátno v životě člověka I. a II. Sborník z konferencí, 168 str. Česko-čínská společnost, Praha 2003
Zlata Černá: Význam „li“ v čínské společnosti
Jakub Maršálek: Obřady, politika, hmotná kultura
Zlata Černá: Oddanost, obrázky
H. Preinhaelterová: Bengálské rituální kresby álpany – tradice a proměny
Luboš Kropáček: Posvátno v islámu
Václav Černý: Svět kavkazského pohanství
Josef Kandert: Posvátné africkýma očima – kontakty mezi světem lidí a jinými světy v představách obyvatel subsaharské Afriky
Kateřina Klápšťová: Posvátné v prostředí původních obyvatel Mexika
S. Očenášová: K problematike významovej a výrazovej funkčnosti Modlitby Pána
Jakub Maršálek: Šamani ve starověké Číně
Zbigniew Slupski: Princip li v čínské kultuře
Zornica Kirková: Představy o nesmrtelnosti v taoismu 3.–4. stol.
Zlata Černá: Úloha meditativního buddhismu v čínské kultuře
Lucie Olivová: Lamaistické svatyně v Zakázaném městě
Veronika Zikmundová: Náboženské zvyklosti národnosti Šive v Sinjiangu
Třísková Hana: Transkripce čínštiny.
I.díl Sborník statí, II.díl Tabulky a návody.
Česko-čínská společnost, Praha 1999..
Sborník navázal na kulatý stůl o problémech transkripce čínštiny, konaný dne 12.11.1997 pod záštitou ČČS ve spolupráci s Orientálním ústavem AV ČR. Sborník vyšel s laskavým sponzorským přispěním velvyslanectví ČLR v Praze

 

 

Přihlásit se