Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936 

Česko-čínská společnost je občanské sdružení působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrována min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočky v Chebu a Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix, dále pak odborné publikace a pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se přitom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

............................................................................................................................................

 

Informace pro zájemce o reklamu

Ceník

3 měsíce: 1000,- Kč
1 rok: 2000,- Kč

Domlouvejte, prosím, termín platby předem přes e-mail lenkas54@yahoo.it (Lenka Soukupova), abychom mohli Vaší reklamu zajistit v požadované době. Platit lze na účet číslo 1022986717/6100 (Equa bank). Do zprávy pro příjemce text REKLAMA NA WEBU ČČS. Reklama bude vystavena na webu ode dne doručení platby na účet Česko-čínské společnosti.

--------------------------------------------------------------

Reklama

布拉格融合中心

我们是谁?我们非营利组织,是2012年被布拉格市政府创立的 ,我们的目的是帮助外国人融入捷克的社会。

我们提供什么服务?我们提供各种各样的服务 – 我们组织捷语课程(从A1到B2)。我们可以陪同你们去各种各样的机关 (比如说医院,幼儿园,外事警察,内务部等等), 在那儿为你们翻译。

我们还提供法律顾问 - 我们的律师可以帮助你们解决各种各样的问题,比如建议你们怎么延长居留,换居留事由,上诉,还可以帮助你们检查文件是否完整,帮助你们明白文件的内容。除了法律顾问还有社会顾问 – 社会顾问的最常问的问题是:找幼儿园,小学,中学,联系它们,认可外国学校的毕业证书,婚姻,出生孩子以及去世的问题,申请福利的问题等等。我们也经常组织社会和文化活动。我们由欧盟难民和移民资金,内务部以及市政府资助,所以我们的服务都是免费的。

在哪儿可以找到我们?在布拉格我们有六个办公室。 我们的总部在布拉格1区, Žitná 51。 其他的提供顾问的办公室还在Pankrác, Modřany, Lužiny, Rajská zahrada以及越南市场Sapa。

怎么联系我们电话号码:774 017 019,电子邮箱: chn@icpraha.com

Integrační centrum Praha

Kdo jsme?Jsme nezisková organizace, založená roku 2012 Magistrátem hl. m. Prahy. Naším cílem je pomáhat cizincům žijícím v Praze integrovat se do společnosti.

Jaké jsou naše služby?Naše organizace pomáhá v mnoha různých oblastech – organizujeme kurzy češtiny pro začátečníky i pro pokročilé, nabízíme doprovody a tlumočení na různých veřejných institucích (nemocnice, mateřská škola, cizinecká policie atd.).V neposlední řadě nabízíme právní poradenství, kde vám mohou naši právníci poradit například s žádostí o prodloužení pobytu, změnu typu pobytu či s odvoláním, mohou vám zkontrolovat vaše dokumenty pro Ministerstvo vnitra ČR. V rámci sociálního poradenství pak pomáháme například hledat školy pro děti a komunikovat s nimi, pomáháme v procesu nostrifikace, poskytujeme poradenství ohledně manželství, narození i úmrtí a podáváme základní informace ohledně sociálních dávek.Často také organizujeme různé kulturní a společenské akce s migrantskou a integrační tematikou.Díky financování ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU, Ministerstva vnitra ČR a Magistrátu hlavního města Prahy jsou všechny naše služby pro klienty zdarma.

Kde nás najdete?Působíme celkem na šesti místech v Praze. Naše centrála se nachází v Žitné 51 na Praze 1. Odborné poradenství našim klientům nabízíme také na pobočkách na Pankráci, v Modřanech, na Lužinách, na Rajské zahradě a na vietnamské tržnici Sapa.

Jak se s námi spojit?Zavolejte či pošlete zprávu na číslo 774 017 019, případně na email chn@icpraha.com

Aktuální oznámení

 

Česko-čínská společnost připravuje:

14. 2. 2019 přednášku prof. J. Šímy na téma E.E.Kisch a  čeští lékaři v Číně

Přednáška se bude konat od 17.30 v klubové místnosti AV, Praha 1, Na Florenci 3, přes dvůr, 3. patro s výtahem. (Více o tématu v Akce připravované).

16. 2. 2019 volební plenární schůze

2.3. 2019  orientální společenský večer s tancem.

Informace o připravovaných akcích upřesníme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna, ekocentrum Kavyl, se na začátku roku 2019 budou konat dvě zajímavé přednášky:

5.1.2019 přednáška Dr. Vladimíra Liščák, CSc na téma Katalánský atlas 1375 a jeho prameny o Asii

a

2.2.2019 přednáška Daniela D. Novotného, Ph.D. "Filosofické toulky (nejen) dnešní Čínou: 2. část


Začátek přednášek vždy ve 13.45 po příjezdu autobusu č. 384, který odjíždí od metra  Zličín ve 12.50 hod. 

Další informace viz: http://www.ekocentrum.eu nebo http://www.svatojanskakolej.cz/.

 

 

Vstupné dobrovolné

 

 

 

http://www.ccspol.net/soubory/IMG_7067.JPG

Dne 23.10.2018  uspořádal Klub expertů při Česko-čínské společnosti v čínské restauraci Garden v Praze 4  slavnostní oběd u příležitosti 100 výročí vzniku Československa. Kromě jiných byli pozváni i zástupci velvyslanectví ČLR v Praze v čele s J.E. velvyslancem ZHANG Jianminem.

                          -

 

V květnu 2018 uspořádala Česko-čínská společnost v rámci připomínky 100. výročí navázání kontaktů mezi Československem a Čínskou republikou přednášku na téma Československé vojsko na Východočínské železnici. Po dohodě s časopisem Vesmír byl na  téma přednášky vypracován článek, který vyšel ve Vesmíru 2018/9. Plnou verzi tohoto článku najdete na:https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-9/ceskoslovenske-vojsko-vychodocinske-zeleznici.html

100. výročí navázání kontaktů mezi Čekoslovenskem a Čínskou republikou se bude týkat i nejbližší z našich pravidelných přednášek pořádaných v zasedací síni ČAV (časopis Vesmír), Na Florenci 3, Praha 1.Tentokrát na téma Proč Čína vyhlásila v srpnu 1917 válku Rakousko-Uhersku.

Přednáška se bude konat 22. listopadu 2018. Bližší  informace najdete v oddíle akce připravované nebo akce.uskutečněné.

 

http://www.ccspol.net/soubory/DSC_1228.JPGDne 6,11,2018 se v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, konala mezinárodní konference na téma Evropská unie a Euroasijská integrace (40. výročí zahájení čínských reforem.) Spolupořádal Institut globálních studií Univerzity Jana Amose Komenského a Institut Hedvábné cesty.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

V pondělí 18. června v 17.00  se konala vernisáž  výstavy, kterou pořádala delegace čínských malířů z Fujianu za spoluúčasti Česko-čínské společnosti ve Wellnes hotelu Step v  Praha 9.

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Na začátku února 2018 se ve Vídni konal 4. jarní festival čínské poezie

Organizovalo ho Evropské ústředí Sdružení básníků Fenghuang, Společnost čínských autorů působících v České republice, Holandská společnost pro kulturní výměnu mezi Čínou a Západem Caihong a Společnost čínských autorů žijících v zahraničí.

 

Mezi více než padesáti účastníky byli I zástupci čínsky píšících autorů žijících v České republice, paní Winnie Wang a pan Weng Xihong známý pod literárném jménem Ou Feizi. Je pro nás ctí, že paní Winnie Wang, která je předsedkyní Svazu čínských autorů v České republice, je zároveň členkou Česko čínské společnosti. Spolu s panem Li Xunem ze Slovenska slavnostní večer ve Vídni 4. února moderovala.

(Další informace o 4. jarním festivalu čínské poezie (v čínštině) viz oddíl “Zajímavé texty”

(关于在维也纳举行的第四届中国诗歌春节联欢晚会看“Zajímavé texty”.)

 
Sponzoři:Přihlásit se