Česko-čínská společnost
Pecet

Česko-čínská společnost

Občanské sdružení pro poznávání kultury Číny s tradicí od roku 1936 

Česko-čínská společnost je občanské sdružení působící na území České republiky. Sdružuje asi 400 zájemců o Čínu, její historii i současnost. Je registrována min. vnitra ČR pod číslem VSP/1-3 493/90-R ze 7. 12. 1990. Sídlí v Praze a má pobočky v Chebu a Olomouci.

ČČS pořádá výstavy, odborné semináře a společenské akce. Vydává časopis Fénix, dále pak odborné publikace a pravidelně vyhlašuje Soutěž v překladu z čínštiny.

Připravujeme pro kluby, knihovny a podobné instituce přednášky svých členů i dalších odborníků. Nejedná se přitom pouze o tradiční cestovatelské prezentace, ale také o přednášky o umění, literatuře, historii nebo dalších sinologických oborech. Pokud máte zájem o uspořádání přednášek u vás, napište na kteroukoli z kontaktních adres.

............................................................................................................................................

 

Informace pro zájemce o reklamu

Ceník

3 měsíce: 1000,- Kč
1 rok: 2000,- Kč

Domlouvejte, prosím, termín platby předem přes e-mail lenkas54@yahoo.it (Lenka Soukupova), abychom mohli Vaší reklamu zajistit v požadované době. Platit lze na účet číslo 1022986717/6100 (Equa bank). Do zprávy pro příjemce text REKLAMA NA WEBU ČČS. Reklama bude vystavena na webu ode dne doručení platby na účet Česko-čínské společnosti.

--------------------------------------------------------------

 

Zpráva o činnosti ČČS za rok 2017

 

Naše poslední valná hromada se konala 18. února 2017 a tudíž se tato zpráva vztahuje k období od konce února 2017 do konce února 2018. Počet registrovaných členů k tomuto datu je přes 400, avšak počet platících k datu výroční schůze je pouze kolem 90. Nových členů přibylo 12.

K naší Společnosti patří stálá pobočka v Olomouci, která pracuje především při Univerzitě Palackého, a Klub ekonomické spolupráce, který pracuje na základě společných zájmů hlavně v Praze. Jeho činnost je do značné míry samostatná, některé akce organizujeme společně a někteří členové Klubu jsou přímo členy ČČS.

  1. Osvětová činnost

V prvé řadě to jsou přednášky, popřípadě výstavy, pořádané pro širokou veřejnost. Během roku 2017 se nám podařilo získat k přednáškám místnost Na Florenci v prostoru časopisu Vesmír pravidelně alespoň 1x za měsíc. Tím se nám podařilo přiblížit se ke klubovým setkáváním, kdy si kromě vyslechnutí přednášky mohou členové u sklenky vína či nealkoholických nápojů mezi sebou popovídat. Na Florenci (Vesmír) jsme uskutečnili celkem 6 přednášek:

27.IV.2017 Z. Černá: O čínských ženských šatech čchi-pchao /qipao) a jeho vývoji.

Večer byl doplněn módní přehlídkou současných čchi-pchao . kterou připravil amatérský soubor čínských žen vedený paní Liu Siao-ling (Liu Xiaoling).

22.V. 2017 Z. Kirkova: Na kole ze Šanghaje do Pekingu s rodinou

14.IX,2017 Z. Černá: Čínský kalendář

26.X. 2017 Dostál: Buddhistické kláštery a taj-či (tchaj- ťi)

9.XI.2017 vystoupení divadla Verva. Předvedli Kuan Chan-čchigovu hru Pavilon u jezera.

15. II. 2018 V. Lajfr: Čínské nebe (tradiční čínská astronomie), doplněno Z. Černou o hvězdných božstvech v čínském myšlení.

15, III.2018 Tchang Jün-ling Rusková: Čínské dekorativní závěsy čung-c´

(zhongzi). Pokračování bude následovat 24. května

Dále jsme organizovali 20.V. 2018 odbornou prohlídku výstavy prací Aj Wej-weje ve Veletržním paláci. Provedla nás sinoložka dr. M. Pejčochová.

5.VI.2017 jsme organizovali přehlídku soudobých čchi-pchao v Domě seniorů Zátiší. Tentokrát vystupoval jiný soubor čínských žen, vedený paní Li Li a umělecky paní Sin C‘.

Určitou měrou se Společnost účastnila organizace různých výstav, ať čínských umělců, žijících v ČR nebo k nám pozvaných. Byla to výstava pana Li Siang-sü (Li Xiansxu) a Čchen Tchao ‚Cheng Tao) v Jazzové sekci ve Valdštejnské ulici uspořádaná ČČS v červnu 2017 a výstava kantonského malíře pana Chuang Sin-pena,

V říjnu 2017 v Lapidáriu v Rámové ul. Praze 1. Kromě toho jsme byli patroni výstav pořádaných na Výstavišti během léta

Tato spolupráce se uskutečnila díky našim členům, panu Čang Chungovi (Zhang Hong), paní Li Meng-ling a malíři Li Siang-sü (LI Xiangxu) a českému malíři, panu Pavlu .Humpolci. Všem těmto naším členům vyjadřujeme poděkování.

Do této oblasti naší činnosti patří pravidelné překladatelské soutěže pro začínající překladatele. Organizátorem je olomoucká pobočka, soutěž má dvouleté lhůty, takže současné kolo bude ukončeno až koncem roku 2018.

  1. Ediční činnost

Jako tradičně vyšel 2x ročně náš časopis Fénix. Již vydané publikace věnované fotografiím A P, a dvě publikace Rozhovorů, které připravila dr. I. Bakešová, jsou věnovány AP a Věně Hrdličkové jsou stále v prodeji při různých setkání Společnosti nebo přímo u mne.

 

  1. Společenská činnost

ČČS pokračuje ve svých tradičních činnostech, k nimž patří Orientální bál v hotelu Belvedere. Letos byl až 3.3. 2018, protože čínský Nový rok byl až 16. února vzhledem k vloženému druhému šestému měsíci. Kulturní program byl jako obvykle bohatý i díky vystoupení čínských žen. Dva soubory paní Liu Siao-ling a paní Li Li předvedly moderní čchi-pchao a tance menšin. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o vystoupení buď přímo nebo jako zprostředkovatelé vystoupení jiných jako např. náš člen dr. J. Šíma.

Projížďka Prahou na parníku se uskutečnila 13 .VI. 2017. Parník patří mezi naše tradiční akce, avšak pro rok 2018 navrhujeme, abychom místo toho zorganizovali letní setkání při úplňku v zahradní restauraci a s kulturním programem. Cena za parník se totiž každým rokem zvyšuje a na vstupném vybereme jen malý díl.

Adventní setkání se konalo11. prosince 2017, Tentokráte bylo věnováno 85 nar. Z. Černé, vystoupily studentky Jana Riedelbaucha a Robin Heřman přednesl verše Su Tung-pchoa. Velmi úspěšný byl Dětský den pod názvem Poznávejme Čínu. Uskutečnil se ve Werichově vile na Kampě, kam přišlo hodně českých i čínských dětí.

Výhled do budoucnosti

Chceme nadále připravovat přednášky z nejrůznějších oblastí života i tradice Číny. Budeme nadále spolupracovat s různými kulturními organizacemi Číňanů žijících v ČR a podporovat kulturní styky mezi našimi národy.

Připravujeme spolu s Ústavem Dálného východu na FFUK výstavu fotografií AP v Šanghaji .

Do konce roku 2018 by měla být dokončena práce na publikaci Počátky československé sinologie- ve spolupráci s Ústavem Dálného východu filozofické fakulty UK.

Nadále je problém placení příspěvků. Veškerá činnost Společnosti je finančně hrazena z příspěvků a darů. Náš hlavní donátor, doc. A. Palát bohužel zemřel a přes jeho velkorysý odkaz musíme se sami snažit získávat další finance. Obracím se proto s prosbou ke všem členům, aby nejen platili příspěvky, ale zamysleli se i nad dalšími možnostmi získávání finanční podpory naší činnosti.

V šasově neurčeném výhledu bychom chtěli uspořádat v Praze výstavu čínského lidového umění (především moje přání) a spolupracovat více s Číňany žijícími v ČR.

Za předsednictvo ČČS Zlata Černá

 

Aktuální oznámení

 

Program setkání ve Vesmíru:

10.  května 2018 se bude konat přednáška PhDr. I. Bakešové: Sto let vztahů mezi Československem a Čínskou republikou.  Přednáška je připravena na základě studia unikátních archivních dokumentů.

 Byli bychom rádi, kdyby se nám společně podařilo chápat setkání v klubovně časopisu Vesmír jako přátelská, kdy se u číšky vína či šálku čaje nebo kávy sejdeme, abychom si popovídali o tom, co nás zajímá. Přednášky začínají v 18.00. ale prostor, kde se konají je přístupný již od 17:00 a lze zůstat i po přednášce. Adresa: Praha 1 Na Florenci 3. Je to proti Masarykovu nádraží, na kraji ulice. Vchod vedle velkého knihkupectví, dále přes dvůr do 3. patra. Výtah k disposici. Účast není vázána na členství v Česko-čínské společnosti. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

------------------------------------------

Kurs čínské tušové malby pro děti i dospělé.

vedou čínští  malíři  Li Xiangxü  ( krajina  - Shan shui )  a Cheng Tao  ( ,,ptáci a květy „ hua niao )

Zájemci si mohou přijít kurz vyzkoušet každou sobotu od 14 do 16 hodin.  Cena za dvouhodinovou výuku 360,-Kč,  anebo se jen přijít podívat.

Adresa:  Kolbenova 159/7, Praha 9 Vysočany.  Je to naproti výstupu z Metra Kolbenova v bývalém areálu ČKD, za vrátnicí první budova vlevo, nahoře v 1. patře.

Kurzy budou probíhat každou sobotu až do letních prázdnin, podle dohody i déle.

Vzhledem ke střídání vyučujících je dobré se napoprvé  předem ohlásit. Dotazy:  Pavel Humpolec, 733 640 298

Název souboru

--------------------------------------------------------------

Dále upozorňujeme na jarní cyklus přednášek v ekocentru Kavyl ve Svatém Jánu pod skalou:

v soboru 14.4.2018 promluví Doc.Mgr. David Uher na téma Česká sinologie o čínštině

12.5.2015 Doc. Lucie Olivová, M.A. Ph.D.: Chinoiseries aneb Čína očima baroka a klasicismu.

Přednášky se konají vždy od 13.45 hod. 
Doprava možná autobusem č. 384 ve 12.50 hod. z  konečné metra Praha-Zličín.
Další informace viz: http://www.ekocentrum.eu nebo http://www.svatojanskakolej.cz/.

--------------------------------------------------

 

Na začátku února 2018 se ve Vídni konal 4. jarní festival čínské poezie

Organizovalo ho Evropské ústředí Sdružení básníků Fenghuang, Společnost čínských autorů působících v České republice, Holandská společnost pro kulturní výměnu mezi Čínou a Západem Caihong a Společnost čínských autorů žijících v zahraničí.

 

Mezi více než padesáti účastníky byli I zástupci čínsky píšících autorů žijících v České republice, paní Winnie Wang a pan Weng Xihong známý pod literárném jménem Ou Feizi. Je pro nás ctí, že paní Winnie Wang, která je předsedkyní Svazu čínských autorů v České republice, je zároveň členkou Česko čínské společnosti. Spolu s panem Li Xunem ze Slovenska slavnostní večer ve Vídni 4. února moderovala.

(Další informace o 4. jarním festivalu čínské poezie (v čínštině) viz oddíl “Zajímavé texty”

(关于在维也纳举行的第四届中国诗歌春节联欢晚会看“Zajímavé texty”.)

 
Sponzoři:Přihlásit se